شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sberbank Dobrynia Nikitich Equity

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 245.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,099 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 170.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,180.84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,132.84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.93%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی