شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sberbank America

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,938 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی