شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/THB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بات تایلند 33.02 32.86 33.02 32.86 (0.55%) 0.18 ۱۹:۲۲:۳۸
ریال عربستان / دلار 0.2655 0.2655 0.266 0.266 (0.04%) 0.0001 ۱۹:۴۳:۴۰
درهم امارات / 8.9951 8.946 8.9951 8.946 (0.52%) 0.0464 ۱۹:۱۴:۴۷
/ درهم امارات 0.9767 0.9757 0.977 0.977 (0.04%) 0.0004 ۱۷:۰۷:۴۶
AUD/THB 19.87 19.79 20.04 19.99 (0.35%) 0.07 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/AUD 0.4423 0.4363 0.4436 0.4366 (1.58%) 0.0069 ۱۹:۲۸:۵۲
ARS/THB 0.509 0.5057 0.509 0.5057 (0.61%) 0.0031 ۱۹:۱۴:۴۸
SAR/ARS 17.2453 17.2453 17.2846 17.2846 (0.14%) 0.0244 ۱۹:۱۴:۴۸
SAR/BBD 0.5419 0.5419 0.5428 0.5426 (0.04%) 0.0002 ۱۷:۴۲:۵۴
SAR/BHD 0.1003 0.1002 0.1007 0.1007 (0.5%) 0.0005 ۱۹:۲۸:۵۲
BRL/THB 6.18 6.14 6.28 6.28 (1.78%) 0.11 ۱۹:۱۴:۴۸
SAR/BRL 1.4227 1.3913 1.4227 1.3919 (2.22%) 0.0309 ۱۹:۲۸:۵۲
CAD/THB 23.23 23.15 23.33 23.23 (0.22%) 0.05 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/CAD 0.3784 0.3748 0.3791 0.3756 (0.45%) 0.0017 ۱۹:۲۸:۵۲
CHF/THB 33.83 33.59 33.85 33.6 (0.71%) 0.24 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/CHF 0.2598 0.2596 0.2604 0.2603 (0.15%) 0.0004 ۱۸:۴۹:۵۲
SAR/CLP 230.51 227.16 230.6 227.16 (1.56%) 3.55 ۱۸:۴۹:۵۲
CNY/THB 4.6583 4.6329 4.6583 4.6329 (0.52%) 0.024 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/CNY 1.8846 1.8846 1.8869 1.8869 (0.03%) 0.0006 ۱۷:۰۷:۴۷
SAR/CZK 6.8344 6.7829 6.8382 6.7859 (0.83%) 0.0565 ۱۹:۲۸:۵۳
DKK/THB 4.7857 4.7471 4.7885 4.7488 (0.77%) 0.0368 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/DKK 1.8363 1.832 1.8424 1.8409 (0.19%) 0.0034 ۱۹:۲۸:۵۳
SAR/EGP 4.1971 4.194 4.2021 4.2021 (0.03%) 0.0014 ۱۶:۴۹:۴۶
EUR/THB 35.766 35.448 35.772 35.456 (0.83%) 0.293 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/EUR 0.2458 0.2453 0.2468 0.2457 (0.16%) 0.0004 ۱۹:۱۴:۴۶
GBP/THB 40.471 40.282 40.489 40.339 (0.46%) 0.185 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/GBP 0.2173 0.2159 0.2177 0.2163 (0.18%) 0.0004 ۱۸:۴۹:۵۲
HKD/THB 4.2618 4.2387 4.2618 4.2388 (0.55%) 0.0232 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/HKD 2.0611 2.0596 2.0619 2.0619 (0.03%) 0.0006 ۱۹:۱۴:۴۹
HUF/THB 0.0977 0.097 0.0981 0.0974 (0.21%) 0.0002 ۱۹:۲۸:۵۳
SAR/HUF 89.99 89.1 90.1 89.8 (0.22%) 0.2 ۱۹:۲۸:۵۳
IDR/THB 0 0.7655 0.7655 0.7655 (0%) 0 ۱۶ اسفند
SAR/IDR 4400.13 4372.22 4411.96 4373.67 (0%) 0.12 ۱۶:۴۹:۴۶
INR/THB 0.4331 0.4312 0.4333 0.4312 (0.51%) 0.0022 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/INR 20.26 20.24 20.27 20.27 (0%) 0 ۱۶:۴۹:۴۶
ISK/THB 0.2296 0.2279 0.2296 0.228 (0.66%) 0.0015 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/ISK 38.27 38.27 38.39 38.35 (0.13%) 0.05 ۱۸:۴۹:۵۴
SAR/JMD 36.28 36.18 36.42 36.19 (0.36%) 0.13 ۱۶:۴۹:۴۶
SAR/JOD 0.1888 0.1887 0.1892 0.1892 (0%) 0 ۱۹:۲۸:۵۳
JPY/THB 0.3043 0.3008 0.3043 0.3012 (1.2%) 0.0036 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/JPY 28.8175 28.794 29.0462 29.0239 (0.66%) 0.1904 ۱۹:۲۸:۵۰
SAR/KES 28.2 28.17 28.32 28.24 (0.11%) 0.03 ۱۷:۲۸:۵۰
KRW/THB 0.0268 0.0267 0.0268 0.0268 (0.37%) 0.0001 ۱۷:۲۸:۴۴
SAR/KRW 329.09 326.3 329.09 326.65 (0.73%) 2.39 ۱۸:۴۹:۵۳
SAR/KWD 0.0822 0.0822 0.0826 0.0826 (0.24%) 0.0002 ۱۹:۱۴:۴۶
SAR/LBP 403.72 403.43 403.91 403.86 (0.02%) 0.08 ۱۷:۴۲:۵۶
SAR/LKR 51.42 51.32 51.46 51.46 (1.34%) 0.68 ۱۶:۴۹:۴۷
SAR/LTL 0 0.7816 0.7823 0.7821 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SAR/MAD 2.7317 2.729 2.7437 2.7418 (0.37%) 0.0102 ۱۸:۴۹:۵۳
MXN/THB 1.3209 1.2821 1.3259 1.3259 (0.2%) 0.0027 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/MXN 6.6624 6.6154 6.8352 6.6154 (0.32%) 0.0215 ۱۸:۴۹:۵۳
MYR/THB 7.5804 7.5281 7.5804 7.5281 (0.75%) 0.0568 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/MYR 1.1645 1.1606 1.1653 1.1628 (0.28%) 0.0033 ۱۸:۰۷:۵۹
SAR/NAD 5.0685 5.0642 5.1039 5.1039 (2%) 0.1002 ۱۶:۴۹:۴۷
NOK/THB 3.12 3.11 3.1451 3.143 (0.77%) 0.0239 ۱۹:۲۸:۵۳
SAR/NOK 2.8261 2.78 2.8284 2.7843 (1.6%) 0.0446 ۱۹:۲۸:۵۳
SAR/NPR 32.39 32.39 32.43 32.43 (0.03%) 0.01 ۱۷:۲۸:۵۰
NZD/THB 19.43 19.306 19.56 19.52 (0.57%) 0.11 ۱۹:۲۸:۴۹
SAR/NZD 0.4529 0.4474 0.4545 0.4477 (1.32%) 0.0059 ۱۹:۲۸:۵۳
SAR/OMR 0.1023 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۱۹:۲۸:۵۳
SAR/PAB 0.2656 0.2656 0.266 0.266 (0.04%) 0.0001 ۱۶:۴۹:۴۷
PHP/THB 0.6514 0.6479 0.6514 0.6489 (0.35%) 0.0023 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/PHP 13.48 13.47 13.51 13.47 (0.15%) 0.02 ۱۷:۴۲:۵۶
SAR/PKR 44.246 44.246 44.69 44.246 (0.96%) 0.424 ۱۹:۱۴:۴۶
PKR/THB 0.1974 0.1964 0.1983 0.1966 (0.46%) 0.0009 ۱۹:۲۸:۵۴
PLN/THB 7.79 7.76 7.83 7.76 (0.26%) 0.02 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/PLN 1.1299 1.1169 1.1316 1.1243 (0.49%) 0.0055 ۱۹:۱۴:۴۹
SAR/QAR 0.9751 0.9675 0.9815 0.9764 (0.05%) 0.0005 ۱۷:۰۷:۴۸
SAR/RON 1.189 1.1869 1.1924 1.1919 (0.24%) 0.0028 ۱۹:۲۸:۵۴
RUB/THB 0.4319 0.4295 0.4319 0.4309 (0.21%) 0.0009 ۱۸:۴۹:۵۴
SAR/RUB 20.3192 20.2641 20.36 20.2681 (0.34%) 0.0687 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/SEK 2.7153 2.6911 2.718 2.704 (0.41%) 0.0112 ۱۸:۴۹:۵۴
SAR/SGD 0.3829 0.381 0.3833 0.3811 (0.39%) 0.0015 ۱۹:۱۴:۴۹
SAR/THB 8.7843 8.7365 8.7843 8.7394 (0.48%) 0.0423 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/TRY 1.7899 1.7898 1.8047 1.7956 (0.24%) 0.0043 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/TWD 8.0505 8.0276 8.0625 8.0449 (0.01%) 0.0006 ۱۹:۲۸:۵۴
SAR/VEF 23019.758 23019.758 23047.3082 23047.3082 (0.03%) 7.6594 ۱۶:۴۹:۴۸
SAR/XAF 161.26 161.12 161.52 161.52 (0.02%) 0.04 ۱۶:۴۹:۴۸
SAR/XCD 0.7225 0.7225 0.7234 0.7234 (0.03%) 0.0002 ۱۶:۴۹:۴۸
SAR/XOF 162.17 162.17 162.43 162.37 (0.04%) 0.06 ۱۸:۰۷:۵۹
SAR/ZAR 5.0741 4.9766 5.1463 4.9766 (1.75%) 0.087 ۱۹:۱۴:۴۹
SEK/THB 3.2465 3.2272 3.2489 3.2327 (0.29%) 0.0095 ۱۹:۲۸:۵۴
SGD/THB 22.9556 22.8782 22.9652 22.9437 (0.07%) 0.0167 ۱۹:۲۸:۴۹
TWD/THB 1.0916 1.0869 1.0918 1.0869 (0.49%) 0.0053 ۱۹:۲۸:۴۹
ZAR/THB 1.7332 1.7065 1.7581 1.7578 (1.48%) 0.0256 ۱۹:۲۸:۴۹
TRY/THB 4.91 4.84 4.91 4.87 (0.62%) 0.03 ۱۹:۲۸:۵۴
VEF/THB 0 0.29 0.29 0.29 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/THB 4.647 4.647 4.647 4.647 (1.15%) 0.053 ۰۹:۱۴:۱۲
XAU/THB 53350 53350 53350 53350 (0.16%) 83 ۱۱:۱۴:۲۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی