شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:2.487
  • بالاترین قیمت روز:2.5328
  • پایین ترین قیمت روز:2.4826
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5134
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۸:۳۶
  • نرخ روز گذشته:2.5147
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0277

نمودار کندل استیک ریال عربستان / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عربستان / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.487 ریال23:28:36
2.4862 ریال23:21:34
2.4859 ریال23:14:35
2.4836 ریال23:01:02
2.4836 ریال23:01:01
2.4832 ریال22:56:30
2.4843 ریال22:49:29
2.4834 ریال22:42:31
2.4872 ریال22:35:33
2.4872 ریال22:35:33
2.488 ریال22:28:33
2.4881 ریال22:21:29
2.4893 ریال22:14:28
2.4901 ریال22:07:31
2.4892 ریال22:00:55
2.4892 ریال22:00:54
2.4883 ریال21:56:30
2.4874 ریال21:49:31
2.4889 ریال21:42:31
2.4903 ریال21:35:33
2.4903 ریال21:35:32
2.4909 ریال21:28:30
2.4898 ریال21:21:29
2.49 ریال21:14:29
2.4916 ریال21:07:34
2.4881 ریال21:00:48
2.4881 ریال21:00:47
2.4895 ریال20:56:33
2.4893 ریال20:49:29
2.4904 ریال20:42:36
2.4943 ریال20:35:37
2.4943 ریال20:35:37
2.4937 ریال20:28:31
2.4929 ریال20:21:30
2.4943 ریال20:14:30
2.4983 ریال20:07:36
2.4992 ریال20:01:19
2.4992 ریال20:01:17
2.4928 ریال19:56:34
2.4855 ریال19:49:30
2.4833 ریال19:42:35
2.4826 ریال19:35:35
2.4826 ریال19:35:34
2.4878 ریال19:28:33
2.4922 ریال19:21:34
2.4941 ریال19:14:30
2.5005 ریال19:07:31
2.5023 ریال19:00:57
2.5023 ریال19:00:57
2.5021 ریال18:56:32
2.5093 ریال18:49:30
2.5059 ریال18:35:33
2.5059 ریال18:35:32
2.5037 ریال18:28:31
2.5073 ریال18:21:33
2.508 ریال18:14:31
2.5078 ریال18:07:41
2.5071 ریال18:01:35
2.5071 ریال18:01:33
2.5086 ریال17:56:31
2.5117 ریال17:49:30
2.5144 ریال17:42:35
2.5154 ریال17:35:36
2.5154 ریال17:35:36
2.516 ریال17:28:31
2.5196 ریال17:21:29
2.5163 ریال17:14:32
2.5174 ریال17:07:32
2.5157 ریال17:00:57
2.5157 ریال17:00:57
2.5167 ریال16:56:32
2.5111 ریال16:49:27
2.5073 ریال16:42:34
2.5046 ریال16:35:35
2.5046 ریال16:35:35
2.5101 ریال16:28:30
2.5127 ریال16:21:30
2.5207 ریال16:14:30
2.5204 ریال16:07:32
2.5214 ریال16:01:04
2.5214 ریال16:01:00
2.5212 ریال15:56:30
2.5226 ریال15:49:29
2.5232 ریال15:42:30
2.5249 ریال15:35:36
2.5249 ریال15:35:36
2.5247 ریال15:28:29
2.5234 ریال15:21:29
2.5227 ریال15:14:27
2.5221 ریال15:07:33
2.5236 ریال15:00:51
2.5236 ریال15:00:48
2.5233 ریال14:56:31
2.5243 ریال14:49:29
2.5238 ریال14:42:30
2.5256 ریال14:35:32
2.5271 ریال14:35:31
2.528 ریال14:28:29
2.5278 ریال14:21:30
2.5275 ریال14:14:27
2.5283 ریال14:07:35
2.5279 ریال14:00:52
2.5279 ریال14:00:52
2.5266 ریال13:56:27
2.527 ریال13:49:28
2.5281 ریال13:42:29
2.5269 ریال13:35:33
2.5269 ریال13:35:32
2.5286 ریال13:28:31
2.5296 ریال13:21:29
2.5305 ریال13:14:27
2.5314 ریال13:07:30
2.5294 ریال13:00:48
2.5294 ریال13:00:48
2.5264 ریال12:56:26
2.5274 ریال12:49:26
2.5302 ریال12:42:29
2.5287 ریال12:35:31
2.5287 ریال12:35:30
2.527 ریال12:28:27
2.5309 ریال12:21:26
2.5317 ریال12:14:27
2.5288 ریال12:07:32
2.5299 ریال12:00:59
2.5299 ریال12:00:59
2.5328 ریال11:56:27
2.5307 ریال11:49:24
2.5311 ریال11:42:27
2.5306 ریال11:35:29
2.5306 ریال11:35:29
2.5315 ریال11:28:27
2.5308 ریال11:21:23
2.528 ریال11:14:21
2.5289 ریال11:00:40
2.5289 ریال11:00:39
2.5273 ریال10:56:21
2.5261 ریال10:49:20
2.5248 ریال10:42:21
2.5297 ریال10:35:23
2.5297 ریال10:35:23
2.5289 ریال10:28:20
2.5267 ریال10:14:20
2.5274 ریال10:07:23
2.5268 ریال10:00:46
2.5268 ریال10:00:46
2.5264 ریال9:56:21
2.5266 ریال9:49:19
2.5279 ریال9:42:21
2.5286 ریال9:35:22
2.5286 ریال9:35:21
2.529 ریال9:28:22
2.5286 ریال9:21:20
2.5284 ریال9:14:20
2.5293 ریال9:07:18
2.5291 ریال9:00:37
2.5291 ریال9:00:37
2.5302 ریال8:56:22
2.5296 ریال8:49:19
2.5291 ریال8:42:20
2.5293 ریال8:35:21
2.5293 ریال8:35:20
2.5291 ریال8:28:21
2.5292 ریال8:14:19
2.5294 ریال8:07:25
2.5297 ریال7:56:20
2.5294 ریال7:49:19
2.5293 ریال7:42:21
2.5297 ریال7:35:21
2.5297 ریال7:35:20
2.5296 ریال7:28:20
2.5281 ریال7:21:23
2.5277 ریال7:14:20
2.5273 ریال7:07:21
2.5269 ریال7:00:33
2.5269 ریال7:00:32
2.5265 ریال6:56:20
2.5266 ریال6:42:22
2.5271 ریال6:35:23
2.5271 ریال6:35:23
2.5262 ریال6:28:22
2.5292 ریال6:21:19
2.5269 ریال6:14:56
2.5231 ریال6:00:57
2.5231 ریال6:00:56
2.5234 ریال5:58:16
2.5251 ریال5:49:20
2.5244 ریال5:42:21
2.5252 ریال5:35:21
2.5252 ریال5:35:20
2.5249 ریال5:28:20
2.5236 ریال5:21:20
2.524 ریال5:14:20
2.5225 ریال5:07:19
2.5223 ریال5:00:39
2.5223 ریال5:00:39
2.5215 ریال4:49:20
2.52 ریال4:42:21
2.5185 ریال4:28:18
2.5187 ریال4:21:19
2.5188 ریال4:14:19
2.5194 ریال4:07:21
2.5193 ریال4:00:51
2.5193 ریال4:00:49
2.5184 ریال3:56:19
2.5183 ریال3:49:19
2.5189 ریال3:35:21
2.5189 ریال3:35:21
2.5195 ریال3:28:19
2.5198 ریال3:21:17
2.5197 ریال3:14:18
2.5201 ریال3:07:17
2.5198 ریال3:00:32
2.5198 ریال3:00:32
2.52 ریال2:56:20
2.5196 ریال2:49:18
2.5191 ریال2:42:23
2.5187 ریال2:35:24
2.5187 ریال2:35:23
2.5198 ریال2:28:18
2.52 ریال2:14:20
2.5205 ریال2:07:21
2.521 ریال2:00:44
2.521 ریال2:00:44
2.5258 ریال1:56:20
2.5251 ریال1:42:20
2.5196 ریال1:28:20
2.5203 ریال1:21:21
2.5204 ریال1:14:19
2.5195 ریال1:07:19
2.5181 ریال1:00:31
2.5181 ریال1:00:30
2.518 ریال0:56:20
2.5178 ریال0:49:19
2.5169 ریال0:35:22
2.5169 ریال0:35:22
2.5124 ریال0:28:20
2.5143 ریال0:21:22
2.5144 ریال0:14:19
2.5134 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی