شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:5.8015
  • بالاترین قیمت روز:5.8533
  • پایین ترین قیمت روز:5.7851
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.8442
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۸:۲۳
  • نرخ روز گذشته:5.8477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0462

نمودار کندل استیک ریال عربستان / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عربستان / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.8015 ریال14:28:23
5.7989 ریال14:14:20
5.8 ریال14:07:24
5.7968 ریال14:00:53
5.7968 ریال14:00:52
5.7933 ریال13:56:23
5.7944 ریال13:49:20
5.7933 ریال13:42:23
5.7954 ریال13:35:22
5.7954 ریال13:35:22
5.8058 ریال13:28:23
5.7922 ریال13:21:22
5.792 ریال13:14:20
5.793 ریال13:07:23
5.7899 ریال13:00:41
5.7899 ریال13:00:41
5.7946 ریال12:56:22
5.7856 ریال12:49:20
5.7888 ریال12:42:21
5.7883 ریال12:35:21
5.7883 ریال12:35:20
5.7851 ریال12:28:23
5.7891 ریال12:21:21
5.7909 ریال12:14:21
5.7984 ریال12:00:57
5.7984 ریال12:00:55
5.8016 ریال11:56:22
5.7973 ریال11:49:20
5.8045 ریال11:42:22
5.7984 ریال11:35:23
5.7984 ریال11:35:22
5.8109 ریال11:28:22
5.8029 ریال11:21:22
5.7999 ریال11:14:20
5.7981 ریال11:07:21
5.8056 ریال11:00:37
5.8056 ریال11:00:36
5.804 ریال10:56:20
5.8053 ریال10:49:20
5.7997 ریال10:42:23
5.8032 ریال10:35:22
5.8032 ریال10:35:21
5.8027 ریال10:28:22
5.829 ریال10:21:20
5.8261 ریال10:14:20
5.8258 ریال10:07:21
5.8229 ریال10:00:41
5.8229 ریال10:00:41
5.8186 ریال9:56:20
5.8141 ریال9:42:21
5.8117 ریال9:35:21
5.8117 ریال9:35:20
5.8154 ریال9:28:21
5.8098 ریال9:21:20
5.8162 ریال9:14:20
5.8226 ریال9:07:21
5.8285 ریال9:02:16
5.8285 ریال9:02:16
5.828 ریال8:49:20
5.8285 ریال8:42:21
5.8296 ریال8:35:23
5.8296 ریال8:35:22
5.8336 ریال8:21:20
5.8291 ریال8:14:20
5.8336 ریال8:00:45
5.8336 ریال8:00:45
5.8282 ریال7:56:22
5.833 ریال7:49:19
5.8373 ریال7:42:20
5.8357 ریال7:35:20
5.8357 ریال7:35:20
5.8338 ریال7:28:21
5.8314 ریال7:21:19
5.8284 ریال7:14:20
5.8362 ریال6:56:21
5.8333 ریال6:49:21
5.8357 ریال6:42:27
5.845 ریال6:35:22
5.845 ریال6:35:21
5.8344 ریال6:28:23
5.8361 ریال6:21:21
5.8362 ریال6:14:23
5.8338 ریال6:07:23
5.8405 ریال6:00:55
5.8405 ریال6:00:51
5.8378 ریال5:56:22
5.8336 ریال5:49:21
5.8338 ریال5:42:22
5.8357 ریال5:35:24
5.8357 ریال5:35:23
5.8333 ریال5:28:20
5.8346 ریال5:21:21
5.8381 ریال5:00:32
5.8381 ریال5:00:31
5.8391 ریال4:56:20
5.8365 ریال4:49:20
5.8407 ریال4:42:20
5.8447 ریال4:35:21
5.8447 ریال4:35:20
5.8383 ریال4:28:20
5.8378 ریال4:21:19
5.8405 ریال4:14:19
5.8349 ریال4:00:37
5.8349 ریال4:00:36
5.8344 ریال3:56:20
5.836 ریال3:49:19
5.8349 ریال3:28:20
5.8344 ریال3:21:18
5.8349 ریال3:14:20
5.8362 ریال3:07:20
5.8423 ریال3:00:39
5.8423 ریال3:00:39
5.849 ریال2:56:21
5.8437 ریال2:49:19
5.8439 ریال2:42:20
5.8533 ریال2:14:19
5.8509 ریال1:42:24
5.8426 ریال1:35:21
5.8426 ریال1:35:20
5.839 ریال1:28:22
5.8399 ریال1:21:20
5.843 ریال1:14:21
5.8466 ریال1:07:20
5.845 ریال1:00:38
5.845 ریال1:00:38
5.8375 ریال0:56:20
5.8378 ریال0:49:19
5.8423 ریال0:42:23
5.8439 ریال0:35:21
5.8439 ریال0:35:21
5.8431 ریال0:28:19
5.8445 ریال0:21:20
5.8442 ریال0:14:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی