شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/MAD Bid

  • نرخ فعلی:2.5932
  • بالاترین قیمت روز:2.6042
  • پایین ترین قیمت روز:2.5932
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۲:۵۵
  • نرخ روز گذشته:2.6019
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0087

نمودار کندل استیک SAR/MAD Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک SAR/MAD Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5932 ریال13:42:55
2.5952 ریال13:36:01
2.5952 ریال13:36:01
2.5978 ریال13:21:54
2.5971 ریال13:07:49
2.6007 ریال12:56:51
2.5994 ریال12:42:51
2.603 ریال12:35:58
2.603 ریال12:35:57
2.6035 ریال12:21:52
2.6016 ریال12:07:51
2.6025 ریال11:56:52
2.601 ریال11:42:54
2.6042 ریال11:35:57
2.6042 ریال11:35:57
2.6022 ریال11:21:35
2.6031 ریال11:07:30
2.6029 ریال10:56:31
2.6018 ریال10:42:27
2.6019 ریال10:35:33
2.6019 ریال10:35:32
2.6015 ریال10:21:28
2.6014 ریال10:07:36
2.6012 ریال9:56:31
2.6026 ریال9:42:26
2.603 ریال9:35:26
2.603 ریال9:35:26
2.6008 ریال9:21:22
2.6031 ریال9:07:22
2.6033 ریال8:42:24
2.6027 ریال8:35:28
2.6027 ریال8:35:27
2.6026 ریال8:21:23
2.6027 ریال8:07:25
2.6028 ریال7:56:25
2.6031 ریال7:42:24
2.6035 ریال7:35:24
2.6035 ریال7:35:24
2.6031 ریال7:21:23
2.6012 ریال7:07:21
2.6035 ریال6:56:24
2.6031 ریال6:42:29
2.6006 ریال6:35:28
2.6006 ریال6:35:27
2.6022 ریال6:21:24
2.6023 ریال6:07:23
2.5999 ریال5:56:23
2.6022 ریال5:35:27
2.6022 ریال5:35:27
2.599 ریال5:21:24
2.5996 ریال5:07:21
2.6016 ریال4:56:23
2.602 ریال4:42:24
2.6029 ریال4:35:23
2.6029 ریال4:35:22
2.5998 ریال4:21:22
2.6017 ریال4:07:22
2.6023 ریال3:56:24
2.602 ریال3:42:20
2.6022 ریال3:35:25
2.6022 ریال3:35:24
2.602 ریال3:21:21
2.6009 ریال3:07:20
2.5998 ریال2:56:21
2.6023 ریال2:42:21
2.6022 ریال2:21:21
2.6017 ریال2:07:23
2.6019 ریال1:56:22
2.6022 ریال1:42:22
2.6019 ریال1:35:22
2.6019 ریال1:35:21
2.602 ریال1:07:22
2.6018 ریال0:56:20
2.6022 ریال0:42:22
2.602 ریال0:35:21
2.602 ریال0:35:20
2.6022 ریال0:21:20
2.6 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی