شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/IDR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41.84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 121.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 447.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 511.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.44%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی