شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 145.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 185.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 302.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی