شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان | خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 530 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,964 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.64%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی