شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/AUD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار استرالیا 1.6139 1.6139 1.6669 1.6223 (2.75%) 0.0446 ۱۴:۲۱:۱۴
ریال عربستان / دلار 0 0.266 0.2663 0.2663 (0%) 0 ۸ فروردین
پوند / دلار استرالیا 2.0123 2.0123 2.0219 2.0183 (0.15%) 0.003 ۰۱:۴۲:۱۷
یورو / دلار استرالیا 1.7953 1.7953 1.8088 1.8088 (0.68%) 0.0122 ۰۱:۴۲:۱۶
درهم امارات / دلار استرالیا 0.4393 0.4393 0.4421 0.4421 (0.5%) 0.0022 ۰۱:۴۲:۱۴
/ درهم امارات 0 0.9779 0.9782 0.978 (0%) 0 ۸ فروردین
BRL/AUD 0.3191 0.317 0.3191 0.3181 (0.28%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۷
CAD/AUD 1.1575 1.1568 1.1605 1.1605 (0.03%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
CHF/AUD 1.6936 1.6936 1.7057 1.7057 (0.55%) 0.0093 ۰۱:۴۲:۱۵
JPY/AUD 0.0151 0.0151 0.0151 0.0151 (0.67%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
NZD/AUD 0.979 0.9787 0.9806 0.9787 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۵
SGD/AUD 1.1316 1.1316 1.1371 1.1368 (0.37%) 0.0042 ۰۱:۴۲:۱۴
ARS/AUD 0.0252 0.0251 0.0252 0.0252 (0.4%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۲۱
CNY/AUD 0.2274 0.2274 0.2288 0.2288 (0.48%) 0.0011 ۰۱:۴۲:۱۶
DKK/AUD 0.2405 0.2405 0.2423 0.2423 (0.62%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/AUD 0.2081 0.2081 0.2095 0.2095 (0.62%) 0.0013 ۰۱:۴۲:۱۷
MXN/AUD 0.0691 0.0689 0.0695 0.0695 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۵
NOK/AUD 0.155 0.1547 0.1552 0.1547 (0.26%) 0.0004 ۰۱:۰۰:۳۳
PLN/AUD 0.3958 0.3958 0.3986 0.3986 (0.53%) 0.0021 ۰۱:۴۲:۱۷
SAR/AUD 0.4295 0.4295 0.4323 0.4323 (0.56%) 0.0024 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/AUD 0.1634 0.1632 0.1644 0.1644 (0.55%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/AUD 0.0496 0.0496 0.0499 0.0499 (0.4%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۷
TRY/AUD 0.2506 0.2506 0.2516 0.2516 (0.32%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۷
TWD/AUD 0.0536 0.0536 0.0538 0.0538 (0.56%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
VEF/AUD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲ آبان
ZAR/AUD 0.0918 0.0918 0.0921 0.0921 (0.11%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۴
RUB/AUD 0.0206 0.0206 0.0206 0.0206 (0.49%) 0.0001 ۰۱:۰۰:۲۶
KRW/AUD 0 0.1364 0.1364 0.1364 (0%) 0 ۸ فروردین
IDR/AUD 0 0.1078 0.1078 0.1078 (0%) 0 ۱۶ اسفند
SAR/ARS 17.1547 17.1547 17.1635 17.1635 (0.07%) 0.0123 ۰۱:۲۱:۲۱
SAR/BBD 0 0.5431 0.5433 0.5432 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/BHD 0.1008 0.1004 0.1008 0.1004 (0.3%) 0.0003 ۱۳:۰۰:۲۹
SAR/BRL 1.3461 1.3461 1.3612 1.358 (0.64%) 0.0087 ۰۱:۴۲:۱۷
SAR/CAD 0.3708 0.3708 0.3729 0.3726 (0.43%) 0.0016 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/CHF 0.2536 0.2534 0.2536 0.2534 (0.2%) 0.0005 ۰۰:۴۲:۱۹
SAR/CLP 0 220.34 223.15 222.31 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/CNY 0 1.88 1.8899 1.8899 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/CZK 6.5493 6.5357 6.5532 6.5439 (0.18%) 0.0117 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/DKK 1.7856 1.7839 1.7866 1.7843 (0.16%) 0.0029 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/EGP 4.2039 4.2039 4.2039 4.2039 (0.06%) 0.0027 ۰۰:۴۲:۱۹
SAR/EUR 0.2393 0.2391 0.2394 0.2391 (0.17%) 0.0004 ۰۱:۰۰:۲۶
SAR/GBP 0.2137 0.2137 0.2138 0.2138 (0.09%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/HKD 2.0642 2.0639 2.0642 2.064 (0%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۸
SAR/HUF 85.15 85.15 85.31 85.28 (0.06%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۹
SAR/IDR 0 4281.15 4349.04 4307.77 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/INR 0 19.81 20.09 20.09 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/ISK 36.95 36.93 36.97 36.93 (0.19%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۹
SAR/JMD 0 36.18 36.48 36.48 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/JOD 0 0.189 0.1891 0.189 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/JPY 28.738 28.722 28.7433 28.7433 (0.1%) 0.0292 ۰۱:۴۲:۱۵
SAR/KES 0 27.78 27.9 27.85 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/KRW 322.84 322.84 323.58 323.04 (0.13%) 0.43 ۰۱:۲۱:۲۴
SAR/KWD 0 0.0822 0.0838 0.0835 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/LBP 404.42 404.34 404.42 404.34 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۲۴
SAR/LKR 0 49.81 50.45 50.19 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/LTL 0 0.7816 0.7823 0.7821 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SAR/MAD 2.6364 2.6316 2.637 2.6316 (0.27%) 0.0072 ۰۱:۴۲:۱۹
SAR/MXN 6.1968 6.1968 6.2593 6.2311 (0.56%) 0.0346 ۰۱:۴۲:۱۹
SAR/MYR 0 1.1315 1.1583 1.1528 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/NAD 4.6832 4.6832 4.7013 4.692 (0.28%) 0.0131 ۰۱:۴۲:۱۹
SAR/NOK 2.7728 2.7728 2.8166 2.8166 (1.64%) 0.0454 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/NPR 0 31.7 32.09 31.89 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/NZD 0.4391 0.4391 0.4417 0.4417 (0.55%) 0.0024 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/OMR 0 0.1025 0.1026 0.1026 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/PAB 0 0.2662 0.2663 0.2662 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/PHP 0 13.51 13.62 13.62 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/PKR 0 42.305 44.87 44.23 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/PLN 1.0856 1.085 1.0862 1.0851 (0.06%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/QAR 0.9826 0.9826 0.983 0.983 (0.06%) 0.0006 ۰۱:۲۱:۲۵
SAR/RON 1.158 1.1567 1.1587 1.1572 (0.17%) 0.002 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/RUB 20.9069 20.9069 21.0169 20.983 (0.23%) 0.0489 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/SEK 2.631 2.631 2.6454 2.6426 (0.43%) 0.0112 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/SGD 0.3797 0.3797 0.3801 0.3801 (0.05%) 0.0002 ۰۰:۴۲:۲۱
SAR/THB 8.6555 8.6502 8.6661 8.6661 (0.06%) 0.0053 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/TRY 1.7142 1.7142 1.7197 1.7189 (0.24%) 0.0042 ۰۱:۴۲:۲۰
SAR/TWD 8.0383 8.0383 8.0482 8.0434 (0.03%) 0.0027 ۰۱:۰۰:۴۳
SAR/VEF 20738.408 20738.408 20738.408 20738.408 (5.5%) 1081.8149 ۰۱:۲۱:۲۵
SAR/XAF 0 158.31 159.63 158.7 (0%) 0 ۸ فروردین
SAR/XCD 0.7215 0.7215 0.7242 0.7242 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۲۵
SAR/XOF 159.44 159.4 159.44 159.4 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۲۵
SAR/ZAR 4.6834 4.6834 4.7042 4.6955 (0.35%) 0.0163 ۰۱:۴۲:۲۰
BGN/AUD 0.9236 0.9236 0.9236 0.9236 (1.12%) 0.0103 ۰۳:۱۴:۱۳
BTC/AUD 10898.37 10898.37 10898.37 10898.37 (2.54%) 277.16 ۰۳:۱۴:۱۳
CLP/AUD 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 (5.26%) 0.0001 ۰۳:۱۴:۱۳
HRK/AUD 0.2372 0.2372 0.2372 0.2372 (1.14%) 0.0027 ۰۳:۱۴:۱۳
INR/AUD 0.0215 0.0215 0.0215 0.0215 (2.79%) 0.0006 ۰۳:۱۴:۱۳
LTL/AUD 0.5527 0.5527 0.5527 0.5527 (2.13%) 0.0118 ۰۳:۱۴:۱۳
MAD/AUD 0.163 0.163 0.163 0.163 (3.37%) 0.0055 ۰۳:۱۴:۱۳
MYR/AUD 0.3789 0.3789 0.3789 0.3789 (1.37%) 0.0052 ۰۳:۱۴:۱۳
PGK/AUD 0.4755 0.4755 0.4755 0.4755 (0.99%) 0.0047 ۰۳:۱۴:۱۳
PHP/AUD 0.0316 0.0316 0.0316 0.0316 (2.85%) 0.0009 ۰۳:۱۴:۱۳
XAG/AUD 23.44 23.44 23.44 23.44 (1.28%) 0.3 ۰۳:۱۴:۱۳
XAU/AUD 2627.7 2627.7 2627.7 2627.7 (2.28%) 59.8 ۰۳:۱۴:۱۳
BHD/AUD 0 3.39 3.39 3.39 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی