شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sanlam Namibia Global Fund

  • نرخ فعلی:2.291
  • بالاترین قیمت روز:2.291
  • پایین ترین قیمت روز:2.22
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.22
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۴:۵۰
  • نرخ روز گذشته:2.291
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Sanlam Namibia Global Fund در روز جاری

نمودار کندل استیک Sanlam Namibia Global Fund در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.291 ریال14:34:50
2.22 ریال14:07:33
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات