iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هزار وون کره جنوبی سنا / حواله فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13,277 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 102,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,369 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 98,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 95,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39%