شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هزار وون کره جنوبی سنا / حواله فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 111,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97,117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.42%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی