شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین سنا / حواله فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 490 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 248 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.72%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی