iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر سنا / حواله خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,046 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,997 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,046 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,997 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,702 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.89%