شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین سنا / حواله خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 120,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 120,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 112,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 105,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.8%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی