iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو سنا /حواله خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,033 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 140,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,359 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 131,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.47%