شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم سنا / حواله خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 829 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 407 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.16%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی