شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنا / فروش  

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 153,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,258 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 152,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,331 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 139,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 129,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25,088 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.41%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی