شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 428 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 805 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.13%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی