شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,743 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,387 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی