شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 184,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,373 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 189,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 179,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,795 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 164,479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.77%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی