شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 172,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,569 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 169,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 156,604 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 144,369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.31%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی