iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 151,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 149,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,943 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 144,525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135,728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.78%