iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 837 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 994 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.81%