شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یووان چین سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,900 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,938 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,962 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,065 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.14%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی