شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سویس سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 173,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,960 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 167,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,027 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 161,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 145,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی