شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 777 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97,018 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.11%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی