شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,188 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 105,753 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,279 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 96,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.09%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی