شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 570 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.84%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی