iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,018 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,276 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.37%