شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 184,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 567 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 177,815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,552 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 171,418 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,949 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 157,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.78%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی