iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 148,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,422 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 147,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,802 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142,733 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 134,419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.79%