شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 152,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 150,207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,626 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 127,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.75%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی