iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سویس سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 134,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 133,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 120,418 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.64%