شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,905 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,020 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109,117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 100,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.87%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی