شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

S&P/ASX All Australian 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 195.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 242.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,165 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 827.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,075.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.15%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی