شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/VEF Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 168.1418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 316.1418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,148.1418 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,510.1418 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 111.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی