شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه / بولیوار ونزوئلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131.5422 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 295.5422 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,115.5422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 64.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,484.5422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 108.2%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی