شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه / بولیوار ونزوئلا تقاضا

  • نرخ فعلی:2796.4114
  • بالاترین قیمت روز:2799.4321
  • پایین ترین قیمت روز:2777.5776
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.85
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,780.7529
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:2,781.4868
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.9246

نمودار کندل استیک روبل روسیه / بولیوار ونزوئلا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل روسیه / بولیوار ونزوئلا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,796.4114 ریال15:42:27
2,793.5712 ریال15:35:28
2,793.5712 ریال15:35:27
2,793.8641 ریال15:28:23
2,795.4244 ریال15:21:25
2,795.7176 ریال15:14:22
2,796.8476 ریال15:07:23
2,795.9991 ریال15:00:45
2,795.9991 ریال15:00:45
2,796.7762 ریال14:56:25
2,798.2326 ریال14:49:23
2,799.4321 ریال14:42:27
2,796.681 ریال14:35:26
2,796.681 ریال14:35:25
2,793.7295 ریال14:28:26
2,794.4777 ریال14:21:25
2,792.6495 ریال14:14:22
2,792.3332 ریال14:07:27
2,791.681 ریال13:56:24
2,789.3277 ریال13:49:23
2,788.2787 ریال13:42:25
2,786.502 ریال13:35:27
2,786.502 ریال13:35:26
2,789.0989 ریال13:28:26
2,790.5473 ریال13:21:26
2,790.192 ریال13:14:24
2,788.4798 ریال13:07:26
2,786.2382 ریال13:00:38
2,786.2382 ریال13:00:37
2,785.5298 ریال12:56:25
2,785.6085 ریال12:49:22
2,785.7344 ریال12:42:26
2,785.2387 ریال12:35:27
2,785.2387 ریال12:35:27
2,785.6164 ریال12:28:25
2,785.9312 ریال12:21:25
2,787.9555 ریال12:14:22
2,788.1092 ریال12:07:28
2,789.5605 ریال11:56:24
2,788.0265 ریال11:49:24
2,789.2843 ریال11:42:26
2,792.179 ریال11:35:27
2,792.179 ریال11:35:26
2,797.661 ریال1:28:20
2,796.9587 ریال1:21:22
2,779.1053 ریال1:14:20
2,777.5972 ریال1:07:21
2,777.5776 ریال1:00:36
2,777.5776 ریال1:00:34
2,778.4042 ریال0:56:21
2,778.0971 ریال0:49:18
2,777.92 ریال0:42:22
2,779.5465 ریال0:35:23
2,779.5465 ریال0:35:23
2,778.4278 ریال0:28:22
2,781.396 ریال0:21:22
2,780.6622 ریال0:14:21
2,780.7529 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی