شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/TWD Ask

  • نرخ فعلی:0.4807
  • بالاترین قیمت روز:0.4832
  • پایین ترین قیمت روز:0.4807
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4814
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۲:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.483
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک RUB/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک RUB/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4807 ریال14:42:33
0.481 ریال14:21:37
0.4815 ریال13:56:34
0.4813 ریال13:42:34
0.4812 ریال13:21:38
0.4819 ریال12:56:34
0.4824 ریال12:21:40
0.4822 ریال11:56:32
0.4821 ریال11:21:36
0.4825 ریال10:56:30
0.483 ریال10:42:29
0.4832 ریال10:21:29
0.483 ریال9:21:27
0.4829 ریال8:21:27
0.4828 ریال7:56:26
0.483 ریال6:56:28
0.4827 ریال5:56:29
0.4831 ریال5:42:32
0.482 ریال5:21:31
0.4821 ریال4:00:53
0.4821 ریال4:00:53
0.4822 ریال3:42:24
0.4823 ریال3:00:54
0.4823 ریال3:00:52
0.4828 ریال2:42:23
0.4827 ریال1:56:26
0.4831 ریال0:56:26
0.4832 ریال0:21:28
0.4811 ریال17:52:40
0.4816 ریال17:23:41
0.481 ریال16:57:34
0.4804 ریال16:42:59
0.4811 ریال16:21:53
0.4814 ریال15:56:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات