شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/SEK Ask

  • نرخ فعلی:0.154
  • بالاترین قیمت روز:0.1548
  • پایین ترین قیمت روز:0.1538
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1547
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.1546
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک RUB/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک RUB/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.154 ریال13:22:27
0.1541 ریال12:56:52
0.1538 ریال12:43:27
0.1539 ریال12:22:13
0.1541 ریال11:56:56
0.154 ریال11:22:12
0.1542 ریال10:56:45
0.1543 ریال10:42:49
0.1548 ریال10:21:42
0.1547 ریال9:56:42
0.1548 ریال9:42:41
0.1547 ریال8:42:33
0.1548 ریال7:56:28
0.1547 ریال6:42:34
0.1548 ریال6:21:36
0.1547 ریال5:56:31
0.1548 ریال5:21:36
0.1547 ریال4:21:27
0.1546 ریال3:21:27
0.1547 ریال2:21:29
0.1546 ریال1:56:23
0.1547 ریال1:42:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات