شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/QAR Bid

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ریال قطر 3.6555 3.642 3.6555 3.642 (0%) 0 ۰۴:۱۵:۰۴
روبل روسیه / دلار 0.0133 0.0132 0.0133 0.0132 (0%) 0 ۰۰:۳۶:۰۵
درهم امارات / 0 0.9914 1.0059 0.9915 (0%) 0 ۱۹ فروردین
/ درهم امارات 0.0487 0.0486 0.0487 0.0486 (0%) 0 ۰۰:۴۲:۱۵
RUB/AMD 6.627 6.6133 6.6273 6.623 (0.05%) 0.003 ۰۱:۴۲:۱۵
AUD/QAR 2.2542 2.2384 2.2546 2.2384 (0.71%) 0.016 ۰۵:۰۷:۱۵
RUB/AUD 0.0215 0.0214 0.0215 0.0215 (0.47%) 0.0001 ۰۴:۴۲:۱۴
ARS/QAR 0 0.056 0.0569 0.056 (0%) 0 ۱۹ فروردین
RUB/ARS 0.8618 0.86 0.8619 0.8617 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۵
RUB/AZN 0.0229 0.0225 0.0229 0.0226 (0.44%) 0.0001 ۰۳:۴۲:۱۶
BRL/QAR 0.6981 0.6956 0.6983 0.6973 (0.1%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۶
RUB/BRL 0.0693 0.0692 0.0693 0.0692 (0.14%) 0.0001 ۰۱:۰۷:۱۶
RUB/BYN 0.0338 0.0338 0.0338 0.0338 (0.3%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۵
CAD/QAR 2.6038 2.5979 2.6038 2.5979 (0.22%) 0.0057 ۰۵:۰۷:۱۶
RUB/CAD 0.0186 0.0185 0.0186 0.0186 (0.54%) 0.0001 ۰۴:۴۲:۱۴
CHF/QAR 3.7587 3.7515 3.7587 3.7554 (0.1%) 0.0039 ۰۵:۰۷:۱۶
RUB/CHF 0.0129 0.0128 0.0129 0.0128 (0%) 0 ۰۳:۲۸:۱۱
RUB/CLP 11.37 11.36 11.38 11.38 (0.53%) 0.06 ۰۱:۲۸:۱۶
CNY/QAR 0 0.5135 0.5218 0.5169 (0%) 0 ۱۹ فروردین
RUB/CNY 0.0934 0.0932 0.0934 0.0933 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۶
RUB/CZK 0.3298 0.3293 0.3305 0.3305 (0.24%) 0.0008 ۰۵:۰۷:۱۶
DKK/QAR 0.5319 0.531 0.5319 0.531 (0.21%) 0.0011 ۰۵:۰۷:۱۶
RUB/DKK 0.0907 0.0906 0.0908 0.0908 (0.22%) 0.0002 ۰۵:۰۷:۱۴
RUB/EGP 0.2093 0.2088 0.2093 0.2091 (0.05%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۷
EUR/QAR 3.9716 3.951 3.9716 3.9661 (0.17%) 0.0066 ۰۵:۰۷:۱۳
RUB/EUR 0.0122 0.0121 0.0122 0.0122 (0.83%) 0.0001 ۰۴:۴۲:۱۴
GBP/QAR 4.4957 4.4706 4.4975 4.4917 (0.07%) 0.0033 ۰۵:۰۷:۱۳
RUB/GBP 0.0108 0.0107 0.0108 0.0107 (0%) 0 ۰۳:۴۲:۱۴
HKD/QAR 0 0.4697 0.4766 0.4698 (0%) 0 ۱۹ فروردین
RUB/HKD 0.1027 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۸
RUB/HUF 4.3427 4.3422 4.3632 4.3632 (0.44%) 0.0191 ۰۵:۰۷:۱۷
RUB/IDR 214.9 214.45 214.9 214.77 (0.02%) 0.04 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/INR 1.0022 1.0002 1.0023 1.0016 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/ISK 1.8879 1.886 1.8905 1.8905 (0.16%) 0.0031 ۰۵:۰۷:۱۷
RUB/JMD 1.8155 1.8117 1.8155 1.8152 (0.03%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/JPY 1.4418 1.4366 1.4424 1.4366 (0.35%) 0.005 ۰۵:۰۷:۱۴
RUB/KES 1.4132 1.4103 1.4133 1.4124 (0.02%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/KRW 16.09 16.07 16.15 16.15 (0.44%) 0.07 ۰۵:۰۷:۱۴
RUB/KZT 5.7951 5.7831 5.7953 5.7916 (0.04%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/LBP 20.12 20.07 20.12 20.1 (0.05%) 0.01 ۰۲:۴۲:۱۸
RUB/LKR 2.5629 2.5575 2.563 2.5613 (0.02%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/MAD 0.1358 0.1355 0.1358 0.1358 (0.07%) 0.0001 ۰۵:۰۷:۱۷
MXN/QAR 0.1514 0.1493 0.1514 0.1493 (1.14%) 0.0017 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/MXN 0.3187 0.3187 0.3236 0.3231 (1.1%) 0.0035 ۰۵:۰۷:۱۴
RUB/MYR 0.0574 0.0574 0.0576 0.0576 (0.17%) 0.0001 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/NAD 0.2418 0.2414 0.2425 0.2425 (0.54%) 0.0013 ۰۵:۰۷:۱۸
NOK/QAR 0.3542 0.354 0.3557 0.3544 (0.08%) 0.0003 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/NOK 0.1362 0.1357 0.1364 0.1362 (0.07%) 0.0001 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/NPR 1.6027 1.5993 1.6027 1.6019 (0.04%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۸
NZD/QAR 2.1797 2.1692 2.1799 2.1692 (0.48%) 0.0104 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/PHP 0.6683 0.6673 0.6691 0.6685 (0%) 0 ۰۴:۴۲:۱۸
RUB/PKR 2.2249 2.2205 2.2252 2.2238 (0.04%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/QAR 0.8786 0.8754 0.8786 0.8754 (0.39%) 0.0034 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/PLN 0.055 0.0549 0.0552 0.0552 (0.55%) 0.0003 ۰۵:۰۷:۱۳
RUB/QAR 0.0481 0.0481 0.0482 0.0482 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۸
SAR/QAR 0 0.9684 0.9825 0.9686 (0%) 0 ۱۹ فروردین
SEK/QAR 0.363 0.3621 0.363 0.3622 (0.19%) 0.0007 ۰۵:۰۷:۱۸
SGD/QAR 2.5595 2.5521 2.5595 2.5521 (0.31%) 0.0079 ۰۵:۰۷:۱۸
THB/QAR 0.1114 0.1111 0.1114 0.1111 (0.18%) 0.0002 ۰۴:۴۲:۱۸
TRY/QAR 0.5378 0.5374 0.5384 0.5381 (0.07%) 0.0004 ۰۵:۰۷:۱۸
TWD/QAR 0.1212 0.1211 0.1214 0.1211 (0.08%) 0.0001 ۰۴:۴۲:۱۸
VEF/QAR 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
ZAR/QAR 0.1996 0.1989 0.1999 0.199 (0.6%) 0.0012 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/SAR 0.0497 0.0497 0.0498 0.0498 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۸
RUB/SEK 0.133 0.1327 0.1333 0.1332 (0.23%) 0.0003 ۰۵:۰۷:۱۳
RUB/THB 0.4336 0.4326 0.4342 0.4342 (0.16%) 0.0007 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/TRY 0.0898 0.0896 0.0898 0.0896 (0.11%) 0.0001 ۰۳:۴۲:۱۸
RUB/TWD 0.3988 0.3972 0.3988 0.3983 (0.1%) 0.0004 ۰۵:۰۷:۱۸
RUB/VEF 1216.1769 1213.8508 1279.1018 1279.1018 (5.2%) 63.226 ۰۱:۲۸:۱۸
RUB/XAF 7.98 7.97 7.98 7.98 (0.13%) 0.01 ۰۱:۲۸:۱۸
RUB/XOF 8.03 8.02 8.04 8.03 (0.12%) 0.01 ۰۲:۴۲:۱۹
RUB/ZAR 0.2419 0.2414 0.2431 0.2424 (0.62%) 0.0015 ۰۵:۰۷:۱۳
RUB/UAH 0.3643 0.3635 0.3643 0.364 (0.05%) 0.0002 ۰۱:۲۸:۱۸
RUB/VND 310.69 310.1 310.75 310.53 (0.03%) 0.09 ۰۱:۲۸:۱۸
RUB/BGN 0.0238 0.0237 0.0238 0.0238 (0.42%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۶
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی