شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/LVL Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
روبل روسیه / دلار 0 0.0161 0.0162 0.0162 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/AED 0 0.0592 0.0594 0.0593 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/AMD 7.7533 7.7533 7.7542 7.7542 (0%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۲
RUB/AUD 0 0.0235 0.0237 0.0236 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/ARS 0.9706 0.9706 0.9715 0.9709 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۲۱
RUB/AZN 0 0.0274 0.0279 0.0275 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/BRL 0.0674 0.0674 0.0674 0.0674 (0.15%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۲
RUB/BYN 0 0.0341 0.0343 0.0342 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/CAD 0 0.0212 0.0213 0.0212 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/CHF 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/CLP 12.55 12.55 12.57 12.57 (0.08%) 0.01 ۰۱:۴۲:۲۲
RUB/CNY 0.112 0.112 0.1121 0.1121 (0%) 0 ۰۰:۴۲:۲۳
RUB/CZK 0.3677 0.3677 0.3681 0.3678 (0.05%) 0.0002 ۰۵:۲۱:۲۸
RUB/DKK 0 0.1087 0.1092 0.1092 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/EGP 0.2555 0.2555 0.2556 0.2556 (0%) 0 ۰۰:۴۲:۲۳
RUB/EUR 0 0.0145 0.0146 0.0146 (0%) 0 ۲ بهمن
RUB/GBP 0 0.0123 0.0123 0.0123 (0%) 0 ۲ بهمن
RUB/HKD 0.1255 0.1255 0.1256 0.1256 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۲۷
RUB/HUF 4.9214 4.9214 4.9283 4.9281 (0.1%) 0.0051 ۰۵:۲۱:۲۸
RUB/IDR 220.24 220.24 220.46 220.35 (0.04%) 0.09 ۰۵:۲۱:۲۸
RUB/INR 1.1539 1.1536 1.1539 1.1536 (0.04%) 0.0005 ۰۰:۴۲:۲۴
RUB/ISK 2.0158 2.0154 2.0166 2.0161 (0.03%) 0.0007 ۰۵:۲۱:۲۹
RUB/JMD 2.2667 2.2616 2.2679 2.2616 (0.23%) 0.0053 ۰۱:۲۱:۲۷
RUB/JPY 1.7691 1.7688 1.7701 1.7694 (0.04%) 0.0007 ۰۴:۵۶:۲۰
RUB/KES 1.6314 1.6314 1.6356 1.6356 (0.25%) 0.004 ۰۳:۲۱:۲۴
RUB/KRW 18.91 18.87 18.91 18.88 (0.11%) 0.02 ۰۴:۵۶:۲۰
RUB/KZT 6.108 6.108 6.1087 6.1087 (0%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۴
RUB/LBP 0 24.46 24.56 24.53 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/LKR 2.9333 2.9333 2.9337 2.9337 (0%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۴
RUB/MAD 0.1557 0.1556 0.1558 0.1557 (0.06%) 0.0001 ۰۴:۵۶:۲۴
RUB/MXN 0.3033 0.303 0.3036 0.3034 (0.07%) 0.0002 ۰۵:۲۱:۲۴
RUB/MYR 0 0.0657 0.0658 0.0658 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/NAD 0.2321 0.2321 0.2326 0.2326 (0.17%) 0.0004 ۰۱:۲۱:۲۷
RUB/NOK 0.1454 0.1453 0.1454 0.1454 (0.07%) 0.0001 ۰۳:۴۲:۲۲
RUB/NPR 1.842 1.842 1.8423 1.8423 (0.01%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۲۵
RUB/PHP 0.8241 0.8232 0.8249 0.8232 (0.1%) 0.0008 ۰۵:۲۱:۳۰
RUB/PKR 2.5049 2.5049 2.508 2.5053 (0%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۲۴
RUB/PLN 0.0621 0.0621 0.0621 0.0621 (0.16%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۲۲
RUB/QAR 0.0592 0.0588 0.0592 0.0588 (0%) 0 ۰۱:۵۶:۲۳
RUB/SAR 0 0.0604 0.0607 0.0606 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/SEK 0.154 0.1539 0.154 0.154 (0.06%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۲۸
RUB/THB 0.4931 0.4927 0.4932 0.493 (0%) 0 ۰۴:۵۶:۲۵
RUB/TRY 0.0958 0.0958 0.0959 0.0959 (0%) 0 ۰۴:۵۶:۲۵
RUB/TWD 0.4856 0.4846 0.4857 0.4852 (0.06%) 0.0003 ۰۵:۲۱:۳۰
RUB/VEF 1190.4764 1190.4764 1199.3731 1199.3731 (0.73%) 8.7448 ۰۰:۴۲:۲۵
RUB/XAF 0 9.53 9.56 9.55 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/XOF 9.64 9.49 9.65 9.61 (0%) 0 ۰۵:۲۱:۳۰
RUB/ZAR 0.2326 0.2325 0.2327 0.2325 (0.09%) 0.0002 ۰۳:۴۲:۱۷
RUB/UAH 0.3926 0.3926 0.3926 0.3926 (0.03%) 0.0001 ۰۵:۲۱:۳۰
RUB/VND 374.29 374.29 374.33 374.33 (0%) 0.01 ۰۰:۴۲:۲۵
RUB/BGN 0 0.0284 0.0286 0.0286 (0%) 0 ۳ بهمن
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
NOK/LVL 0 0.0833 0.0833 0.0833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن
EUR/LVL 0 0.7016 0.7016 0.7016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
GBP/LVL 0 0.8482 0.8482 0.8482 (0%) 0 ۱۰ بهمن
JPY/LVL 0 0.4912 0.4912 0.4912 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/LVL 0 0.2032 0.2032 0.2032 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SEK/LVL 0 0.0786 0.0786 0.0786 (0%) 0 ۱۰ بهمن