شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:1.5531
  • بالاترین قیمت روز:1.5557
  • پایین ترین قیمت روز:1.5338
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5338
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۸:۲۳
  • نرخ روز گذشته:1.5344
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0187

نمودار کندل استیک روبل روسیه / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل روسیه / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5531 ریال20:28:23
1.5533 ریال20:21:23
1.5531 ریال20:14:22
1.5533 ریال20:07:28
1.5535 ریال20:00:53
1.5535 ریال20:00:52
1.5525 ریال19:56:24
1.5554 ریال19:49:22
1.555 ریال19:42:26
1.5538 ریال19:35:27
1.5538 ریال19:35:26
1.552 ریال19:28:26
1.5514 ریال19:14:23
1.5509 ریال19:07:25
1.5513 ریال19:00:42
1.5513 ریال19:00:42
1.5509 ریال18:56:24
1.5525 ریال18:49:22
1.5531 ریال18:42:25
1.5557 ریال18:35:26
1.5557 ریال18:35:26
1.5551 ریال18:28:23
1.555 ریال18:14:22
1.5547 ریال18:07:27
1.5545 ریال18:00:59
1.5545 ریال18:00:59
1.552 ریال17:49:23
1.553 ریال17:42:23
1.5511 ریال17:35:26
1.5511 ریال17:35:25
1.5539 ریال17:28:21
1.5547 ریال17:21:20
1.552 ریال17:14:22
1.5492 ریال17:07:24
1.5479 ریال17:00:56
1.5479 ریال17:00:54
1.5464 ریال16:49:20
1.5461 ریال16:42:25
1.5467 ریال16:35:25
1.5467 ریال16:35:25
1.5464 ریال16:28:23
1.5456 ریال16:21:22
1.5452 ریال16:14:21
1.5449 ریال16:07:22
1.5445 ریال16:00:52
1.5445 ریال16:00:52
1.5455 ریال15:56:23
1.5453 ریال15:49:22
1.545 ریال15:42:23
1.5461 ریال15:28:21
1.5449 ریال15:21:23
1.5454 ریال15:14:20
1.5437 ریال15:07:22
1.5447 ریال15:00:42
1.5447 ریال15:00:42
1.5448 ریال14:56:22
1.5445 ریال14:49:21
1.545 ریال14:42:24
1.5463 ریال14:28:22
1.5461 ریال14:07:23
1.5472 ریال14:00:52
1.5472 ریال14:00:51
1.5477 ریال13:56:23
1.5486 ریال13:49:20
1.5474 ریال13:42:23
1.547 ریال13:35:22
1.547 ریال13:35:21
1.5469 ریال13:28:23
1.5485 ریال13:21:22
1.5468 ریال13:14:20
1.5482 ریال13:07:22
1.5485 ریال13:00:39
1.5485 ریال13:00:39
1.5481 ریال12:56:21
1.548 ریال12:49:21
1.5503 ریال12:42:20
1.5506 ریال12:35:20
1.5506 ریال12:35:20
1.5505 ریال12:28:23
1.5483 ریال12:21:20
1.5482 ریال12:14:21
1.5465 ریال12:07:26
1.5464 ریال12:00:53
1.5464 ریال12:00:53
1.5463 ریال11:56:22
1.5464 ریال11:49:20
1.547 ریال11:42:22
1.5365 ریال11:35:22
1.5365 ریال11:35:22
1.5363 ریال11:28:22
1.5356 ریال10:49:19
1.5348 ریال10:42:23
1.5356 ریال9:28:20
1.537 ریال8:56:22
1.5356 ریال1:28:21
1.5353 ریال1:21:21
1.5357 ریال1:14:21
1.5354 ریال1:07:20
1.5353 ریال1:00:37
1.5353 ریال1:00:37
1.5355 ریال0:56:19
1.5354 ریال0:49:18
1.5348 ریال0:42:23
1.534 ریال0:35:21
1.534 ریال0:35:21
1.5347 ریال0:28:19
1.5339 ریال0:14:20
1.5338 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی