شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه / کرونا ایسلند

  • نرخ فعلی:1.9265
  • بالاترین قیمت روز:1.9314
  • پایین ترین قیمت روز:1.894
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.899
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۰:۵۱
  • نرخ روز گذشته:1.8991
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0274

نمودار کندل استیک روبل روسیه / کرونا ایسلند در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل روسیه / کرونا ایسلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9265 ریال23:00:51
1.9265 ریال23:00:51
1.9254 ریال22:56:21
1.9251 ریال22:49:21
1.927 ریال22:42:23
1.9289 ریال22:35:25
1.9289 ریال22:35:25
1.9287 ریال22:28:24
1.9294 ریال22:21:23
1.9296 ریال22:14:21
1.9289 ریال22:07:24
1.9287 ریال22:00:49
1.9287 ریال22:00:49
1.9259 ریال21:56:23
1.9245 ریال21:49:24
1.9254 ریال21:42:22
1.9272 ریال21:35:25
1.9272 ریال21:35:25
1.928 ریال21:28:24
1.9295 ریال21:21:25
1.9298 ریال21:07:22
1.9306 ریال21:00:39
1.9306 ریال21:00:39
1.9296 ریال20:56:25
1.9308 ریال20:49:22
1.9304 ریال20:42:25
1.9308 ریال20:35:25
1.9308 ریال20:35:25
1.9307 ریال20:28:23
1.9295 ریال20:21:23
1.9303 ریال20:14:22
1.9293 ریال20:07:26
1.9281 ریال20:00:52
1.9281 ریال20:00:50
1.9292 ریال19:56:23
1.9305 ریال19:49:22
1.9292 ریال19:35:25
1.9292 ریال19:35:25
1.9291 ریال19:28:24
1.9275 ریال19:21:22
1.9293 ریال19:14:22
1.9288 ریال19:07:25
1.9272 ریال19:00:42
1.9272 ریال19:00:42
1.9277 ریال18:56:23
1.9289 ریال18:49:22
1.9302 ریال18:42:24
1.9314 ریال18:35:26
1.9314 ریال18:35:25
1.9301 ریال18:28:23
1.9271 ریال18:14:21
1.9269 ریال18:07:27
1.9277 ریال18:00:59
1.9277 ریال18:00:59
1.9253 ریال17:49:21
1.9279 ریال17:42:22
1.9249 ریال17:35:26
1.9249 ریال17:35:25
1.9284 ریال17:28:21
1.9299 ریال17:21:20
1.9237 ریال17:14:22
1.9251 ریال17:07:25
1.9164 ریال17:00:55
1.9164 ریال17:00:53
1.9151 ریال16:56:22
1.9133 ریال16:49:20
1.9127 ریال16:42:24
1.9128 ریال16:35:23
1.9128 ریال16:35:23
1.9133 ریال16:28:22
1.9121 ریال16:21:21
1.9131 ریال16:14:21
1.9107 ریال16:00:52
1.9107 ریال16:00:51
1.9124 ریال15:56:23
1.9119 ریال15:49:21
1.9131 ریال15:42:23
1.9129 ریال15:35:22
1.9129 ریال15:35:21
1.9132 ریال15:28:21
1.9122 ریال15:21:22
1.9127 ریال15:14:20
1.9113 ریال15:07:21
1.9126 ریال15:00:41
1.9126 ریال15:00:41
1.9142 ریال14:56:22
1.9128 ریال14:49:20
1.9115 ریال14:42:22
1.9119 ریال14:35:21
1.9119 ریال14:35:21
1.912 ریال14:28:22
1.9124 ریال14:14:20
1.9169 ریال14:07:23
1.9175 ریال14:00:51
1.9175 ریال14:00:50
1.9157 ریال13:56:23
1.9159 ریال13:49:19
1.9158 ریال13:42:23
1.9138 ریال13:35:21
1.9138 ریال13:35:21
1.9143 ریال13:28:23
1.9131 ریال13:21:21
1.9134 ریال13:14:19
1.9141 ریال13:07:22
1.9133 ریال13:00:39
1.9133 ریال13:00:39
1.9139 ریال12:56:21
1.9149 ریال12:49:20
1.9158 ریال12:42:20
1.9167 ریال12:28:22
1.9121 ریال12:14:20
1.9123 ریال12:07:25
1.9119 ریال12:00:52
1.9119 ریال12:00:52
1.9101 ریال11:56:22
1.9092 ریال11:49:19
1.9087 ریال11:42:21
1.8952 ریال11:35:22
1.8952 ریال11:35:21
1.8957 ریال11:28:21
1.8953 ریال11:21:21
1.894 ریال11:14:20
1.8953 ریال11:07:21
1.896 ریال11:00:36
1.896 ریال11:00:35
1.8955 ریال10:56:20
1.8957 ریال10:49:19
1.8953 ریال10:42:23
1.8955 ریال10:35:21
1.8955 ریال10:35:20
1.8963 ریال10:28:22
1.8998 ریال10:21:19
1.8999 ریال10:14:19
1.8994 ریال10:00:40
1.8994 ریال10:00:40
1.8991 ریال9:56:19
1.8994 ریال9:42:21
1.8991 ریال9:35:21
1.8991 ریال9:35:20
1.8989 ریال9:28:20
1.8983 ریال9:21:20
1.8986 ریال9:14:19
1.8998 ریال9:02:15
1.8998 ریال9:02:15
1.9007 ریال8:56:22
1.9008 ریال8:49:19
1.9007 ریال8:42:21
1.9008 ریال8:35:22
1.9008 ریال8:35:21
1.901 ریال8:28:20
1.9014 ریال8:21:20
1.9015 ریال8:14:20
1.9018 ریال8:07:22
1.9015 ریال8:00:44
1.9015 ریال8:00:44
1.9017 ریال7:56:21
1.9018 ریال7:49:19
1.9017 ریال7:42:20
1.902 ریال7:28:21
1.9025 ریال7:21:18
1.9024 ریال7:14:19
1.9028 ریال7:07:20
1.9027 ریال7:00:40
1.9027 ریال7:00:39
1.9025 ریال6:56:21
1.903 ریال6:49:20
1.9027 ریال6:28:22
1.9025 ریال6:21:21
1.9027 ریال6:14:22
1.9017 ریال6:07:22
1.9021 ریال6:00:51
1.9021 ریال6:00:48
1.9025 ریال5:56:22
1.9018 ریال5:49:20
1.9014 ریال5:42:21
1.9015 ریال5:35:24
1.9015 ریال5:35:22
1.9008 ریال5:28:20
1.901 ریال5:14:19
1.9005 ریال5:00:31
1.9005 ریال5:00:30
1.9001 ریال4:56:19
1.9005 ریال4:49:19
1.9014 ریال4:42:21
1.9008 ریال4:35:20
1.9008 ریال4:35:20
1.9007 ریال4:28:19
1.901 ریال4:21:19
1.9007 ریال4:14:18
1.9001 ریال4:00:36
1.9001 ریال4:00:35
1.9004 ریال3:49:19
1.9007 ریال3:42:21
1.9011 ریال3:35:19
1.9011 ریال3:35:18
1.9014 ریال3:28:20
1.9005 ریال3:21:17
1.9007 ریال3:14:19
1.9005 ریال3:07:19
1.9008 ریال3:00:38
1.9008 ریال3:00:38
1.901 ریال2:56:20
1.9015 ریال2:49:18
1.9014 ریال2:42:19
1.9015 ریال2:35:18
1.9015 ریال2:35:18
1.9014 ریال2:28:20
1.9015 ریال2:14:19
1.9014 ریال2:00:54
1.9014 ریال2:00:52
1.9011 ریال1:56:19
1.9014 ریال1:49:18
1.901 ریال1:42:23
1.9015 ریال1:28:21
1.9018 ریال1:21:20
1.9023 ریال1:14:21
1.9026 ریال1:07:19
1.9023 ریال1:00:37
1.9023 ریال1:00:36
1.9025 ریال0:56:19
1.9024 ریال0:49:18
1.9022 ریال0:42:22
1.8999 ریال0:35:21
1.8999 ریال0:35:21
1.9 ریال0:28:19
1.8998 ریال0:14:20
1.899 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی