شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/CNY Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یوان چین 7.0494 7.0386 7.0733 7.0451 (0.35%) 0.0249 ۱۹:۵۶:۳۴
روبل روسیه / دلار 0.0132 0.0132 0.0137 0.0136 (2.26%) 0.0003 ۱۹:۳۶:۲۷
درهم امارات / یوان چین 1.9252 1.9172 1.9254 1.9172 (0.4%) 0.0076 ۱۹:۰۷:۳۷
/ درهم امارات 0.049 0.049 0.0498 0.0497 (1.64%) 0.0008 ۱۹:۰۷:۳۷
RUB/AMD 6.683 6.683 6.8087 6.7074 (0.36%) 0.0243 ۱۹:۰۷:۳۷
AUD/CNY 4.4039 4.3884 4.4363 4.3972 (0.3%) 0.0131 ۱۹:۱۴:۳۲
RUB/AUD 0.0215 0.0214 0.0218 0.0214 (0%) 0 ۱۹:۱۴:۳۱
ARS/CNY 0.1086 0.1082 0.1087 0.1082 (0.28%) 0.0003 ۱۹:۰۷:۳۷
RUB/ARS 0.8681 0.8681 0.8835 0.8814 (1.58%) 0.0137 ۱۹:۰۷:۳۷
RUB/AZN 0.0227 0.0226 0.0231 0.023 (1.77%) 0.0004 ۱۹:۰۷:۳۷
BRL/CNY 1.372 1.372 1.3898 1.3826 (0.72%) 0.0099 ۱۹:۰۷:۳۸
RUB/BRL 0.0685 0.0683 0.0696 0.0689 (0.44%) 0.0003 ۱۹:۰۷:۳۸
RUB/BYN 0.0339 0.0338 0.0342 0.034 (0%) 0 ۱۷:۳۵:۴۶
CAD/CNY 5.0406 5.0191 5.0507 5.032 (0.15%) 0.0076 ۱۹:۱۴:۳۲
RUB/CAD 0.0186 0.0186 0.019 0.0187 (0%) 0 ۱۹:۱۴:۳۱
CHF/CNY 7.2744 7.2611 7.2842 7.2638 (0.23%) 0.0166 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/CHF 0.013 0.0128 0.0132 0.013 (0.78%) 0.0001 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/CLP 11.27 11.26 11.47 11.36 (0.71%) 0.08 ۱۹:۰۷:۳۸
DKK/CNY 1.0292 1.0268 1.0309 1.0274 (0.21%) 0.0022 ۱۹:۱۴:۳۲
EUR/CNY 7.6759 7.6668 7.6963 7.6668 (0.19%) 0.0148 ۱۹:۱۴:۳۲
GBP/CNY 8.7619 8.702 8.7817 8.747 (0.22%) 0.0191 ۱۹:۱۴:۳۲
HKD/CNY 0.9103 0.9085 0.9122 0.9101 (0.22%) 0.002 ۱۹:۱۴:۳۱
IDR/CNY 0 0.2043 0.2043 0.2043 (0%) 0 ۱۶ اسفند
INR/CNY 0.0932 0.0925 0.0932 0.0928 (0.32%) 0.0003 ۱۹:۱۴:۳۲
JPY/CNY 0.0648 0.0648 0.065 0.0648 (0.31%) 0.0002 ۱۹:۱۴:۳۲
KRW/CNY 0.5828 0.5781 0.5836 0.5804 (0.33%) 0.0019 ۱۹:۱۴:۳۱
MYR/CNY 1.6272 1.6213 1.6328 1.6213 (0.31%) 0.0051 ۱۹:۱۴:۳۱
NZD/CNY 4.2554 4.2029 4.27 4.2451 (0.36%) 0.0153 ۱۹:۱۴:۳۱
SGD/CNY 4.9604 4.9414 4.9682 4.9522 (0.17%) 0.0085 ۱۹:۱۴:۳۱
THB/CNY 0.2159 0.2149 0.2162 0.2155 (0.28%) 0.0006 ۱۹:۱۴:۳۰
TWD/CNY 0.2349 0.2342 0.2352 0.2342 (0.26%) 0.0006 ۱۹:۱۴:۳۲
ZAR/CNY 0.3878 0.3851 0.3937 0.3881 (0.13%) 0.0005 ۱۹:۱۴:۳۱
MXN/CNY 0.2942 0.2932 0.3007 0.3007 (1.93%) 0.0057 ۱۹:۰۷:۳۸
NOK/CNY 0.6889 0.6831 0.6938 0.6938 (0.67%) 0.0046 ۱۹:۰۷:۳۸
PHP/CNY 0.14 0.1396 0.14 0.1396 (0.36%) 0.0005 ۱۸:۴۲:۴۱
PLN/CNY 1.6955 1.6847 1.6982 1.6951 (0.03%) 0.0005 ۱۹:۰۷:۳۸
RUB/CNY 0.0942 0.0942 0.0958 0.0954 (1.38%) 0.0013 ۱۹:۰۷:۳۸
SAR/CNY 1.8789 1.8731 1.8812 1.8731 (0.36%) 0.0067 ۱۹:۰۷:۳۸
SEK/CNY 0.7026 0.7 0.7066 0.7066 (0.58%) 0.0041 ۱۹:۰۷:۳۸
TRY/CNY 1.043 1.0423 1.0571 1.0571 (1.38%) 0.0144 ۱۹:۰۷:۳۸
VEF/CNY 0 0.0001 0.0002 0.0001 (0%) 0 ۱۰ دی
KWD/CNY 22.6966 22.5963 22.8795 22.6117 (0.34%) 0.0776 ۱۹:۰۷:۳۸
RUB/CZK 0.3321 0.3321 0.3363 0.334 (0.54%) 0.0018 ۱۹:۰۷:۳۹
RUB/DKK 0.0916 0.0907 0.0933 0.0921 (0.66%) 0.0006 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/EGP 0.2104 0.2104 0.2142 0.2137 (1.62%) 0.0034 ۱۹:۰۷:۳۹
RUB/EUR 0.0121 0.0121 0.0125 0.0123 (0%) 0 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/GBP 0.0108 0.0107 0.0109 0.0108 (0.93%) 0.0001 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/HKD 0.1033 0.1033 0.1052 0.1051 (1.84%) 0.0019 ۱۷:۳۵:۴۹
RUB/HUF 4.4072 4.3856 4.4284 4.3972 (0.06%) 0.0025 ۱۹:۰۷:۳۹
RUB/IDR 215.73 212.42 216.84 214.84 (0.39%) 0.83 ۱۹:۰۷:۳۹
RUB/INR 1.0115 1.0115 1.0347 1.0347 (2.31%) 0.0234 ۱۹:۰۷:۳۹
RUB/ISK 1.914 1.914 1.9493 1.9377 (1.3%) 0.0248 ۱۹:۰۷:۳۹
RUB/JMD 1.8381 1.8381 1.8721 1.8721 (1.9%) 0.0349 ۱۹:۰۷:۳۹
RUB/JPY 1.4369 1.4369 1.4769 1.4599 (0.72%) 0.0104 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/KES 1.4142 1.4142 1.4384 1.4384 (1.74%) 0.0246 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/KRW 16.19 16.113 16.53 16.453 (1.69%) 0.273 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/KZT 5.8078 5.7731 5.8507 5.8458 (0.68%) 0.0395 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/LBP 20.23 20.23 20.61 20.61 (1.93%) 0.39 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/LKR 2.5834 2.5487 2.5974 2.5958 (0.51%) 0.0131 ۱۸:۴۲:۴۲
RUB/MAD 0.1369 0.1369 0.1393 0.1389 (1.61%) 0.0022 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/MXN 0.3241 0.3185 0.3241 0.3211 (0.56%) 0.0018 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/MYR 0.058 0.0579 0.0589 0.0589 (1.73%) 0.001 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/NAD 0.2436 0.2418 0.2448 0.2439 (0.16%) 0.0004 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/NOK 0.1368 0.1365 0.1397 0.138 (0.95%) 0.0013 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/NPR 1.6281 1.6252 1.6579 1.6579 (1.9%) 0.0309 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/PHP 0.6723 0.6723 0.6867 0.6867 (2.2%) 0.0148 ۱۹:۰۷:۴۰
RUB/PKR 2.2438 2.2438 2.2854 2.284 (1.82%) 0.0408 ۱۷:۴۹:۴۱
RUB/PLN 0.055 0.055 0.0568 0.056 (0.9%) 0.0005 ۱۸:۴۹:۳۱
RUB/QAR 0.0488 0.0485 0.0494 0.0494 (1.86%) 0.0009 ۱۷:۳۵:۴۹
RUB/SAR 0.0502 0.0502 0.0512 0.0512 (2.2%) 0.0011 ۱۹:۰۷:۴۱
RUB/SEK 0.1341 0.1333 0.1365 0.1348 (0.6%) 0.0008 ۱۹:۱۴:۳۱
RUB/THB 0.4362 0.436 0.4454 0.4451 (2.18%) 0.0095 ۱۹:۰۷:۴۱
RUB/TRY 0.0904 0.0903 0.0912 0.0908 (0.55%) 0.0005 ۱۹:۰۷:۴۱
RUB/TWD 0.4015 0.4012 0.4082 0.4077 (1.67%) 0.0067 ۱۸:۴۲:۴۳
RUB/VEF 1287.3716 1287.2036 1370.3518 1369.5601 (6.46%) 83.0951 ۱۸:۴۲:۴۳
RUB/XAF 8.05 8.05 8.23 8.23 (2.36%) 0.19 ۱۹:۰۷:۴۱
RUB/XOF 8.12 8.1 8.27 8.27 (1.97%) 0.16 ۱۹:۰۷:۴۱
RUB/ZAR 0.2406 0.2406 0.2447 0.2419 (0.21%) 0.0005 ۱۸:۴۹:۳۰
RUB/UAH 0.3648 0.3647 0.3705 0.3703 (1.56%) 0.0057 ۱۸:۴۲:۴۳
RUB/VND 314.14 313.62 318.77 318.59 (1.49%) 4.67 ۱۸:۴۲:۴۳
BGN/CNY 3.9196 3.9196 3.9196 3.9196 (0%) 0.0001 ۰۷:۱۴:۱۴
CLP/CNY 0.0082 0.0082 0.0082 0.0082 (1.22%) 0.0001 ۰۹:۱۴:۱۲
XAG/CNY 106.46 106.46 106.46 106.46 (0.56%) 0.59 ۰۹:۱۴:۱۲
XAU/CNY 11649.3 11649.3 11649.3 11649.3 (0.22%) 25.9 ۰۹:۱۴:۱۲
RUB/BGN 0.0239 0.0239 0.0244 0.0243 (1.25%) 0.0003 ۱۶:۰۷:۴۳
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی