شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/ARS Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 64.487 64.4 64.513 64.4 (0%) 0 ۲۰:۵۰:۰۶
روبل روسیه / دلار 0.0127 0.0127 0.0129 0.0128 (1.59%) 0.0002 ۲۰:۵۱:۱۰
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.5326 17.5326 17.5634 17.5326 (0.14%) 0.0254 ۲۰:۵۶:۱۶
/ درهم امارات 0.0462 0.0462 0.0472 0.0472 (2.39%) 0.0011 ۲۰:۵۶:۱۶
RUB/AMD 6.2641 6.263 6.4588 6.4588 (3.26%) 0.2037 ۲۰:۵۶:۱۶
AUD/ARS 39.6962 39.2454 40.0013 39.4836 (0.55%) 0.2183 ۲۰:۵۶:۱۶
RUB/AUD 0.0205 0.0204 0.021 0.021 (2.94%) 0.0006 ۲۰:۵۶:۱۶
BRL/ARS 12.4416 12.3775 12.4593 12.4128 (0.34%) 0.0419 ۲۰:۵۶:۱۵
CAD/ARS 45.5188 44.947 45.6344 45.6091 (0.11%) 0.0503 ۲۰:۵۶:۱۶
CHF/ARS 67.1813 66.646 67.3072 66.8674 (0.52%) 0.3478 ۲۰:۵۶:۱۴
یورو / 71.1234 70.4987 71.2646 70.8722 (0.44%) 0.3087 ۲۰:۵۶:۱۶
GBP/ARS 79.8624 79.3319 80.2457 80.1072 (0.26%) 0.2068 ۲۰:۵۶:۱۵
HKD/ARS 8.3058 8.3048 8.322 8.3084 (0.12%) 0.0098 ۲۰:۵۶:۱۵
JPY/ARS 0.5969 0.5935 0.5989 0.5984 (0.17%) 0.001 ۲۰:۵۶:۱۶
SGD/ARS 45.2342 45.1938 45.3325 45.2947 (0.01%) 0.0049 ۲۰:۵۶:۱۴
CNY/ARS 9.07 9.07 9.1025 9.0928 (0.11%) 0.0097 ۲۰:۳۵:۱۴
DKK/ARS 9.5232 9.4428 9.5425 9.4971 (0.3%) 0.0284 ۲۰:۵۶:۱۶
MXN/ARS 2.6666 2.6666 2.7535 2.753 (3.58%) 0.0951 ۲۰:۵۶:۱۶
NOK/ARS 6.0993 6.0974 6.1945 6.1884 (1.36%) 0.0829 ۲۰:۵۶:۱۶
NZD/ARS 38.6593 38.157 38.9115 38.2987 (1.1%) 0.4197 ۲۰:۵۶:۱۶
PLN/ARS 15.6681 15.5045 15.6884 15.573 (0.67%) 0.1042 ۲۰:۵۶:۱۶
RUB/ARS 0.8107 0.8099 0.8269 0.8269 (2.07%) 0.0168 ۲۰:۳۵:۱۴
SAR/ARS 17.1413 17.1049 17.1645 17.1049 (0.36%) 0.0612 ۱۸:۴۹:۱۶
SEK/ARS 6.4262 6.3675 6.4945 6.4945 (1.18%) 0.0756 ۲۰:۵۶:۱۶
THB/ARS 1.9718 1.9628 1.9787 1.9682 (0.33%) 0.0065 ۲۰:۵۶:۱۶
TRY/ARS 9.8044 9.772 9.8433 9.8024 (0.03%) 0.0026 ۲۰:۵۶:۱۶
TWD/ARS 2.1265 2.1258 2.136 2.1298 (0.02%) 0.0005 ۲۰:۵۶:۱۶
VEF/ARS 0 0.0008 0.0008 0.0008 (0%) 0 ۹ فروردین
ZAR/ARS 3.5969 3.5777 3.6253 3.6246 (0.8%) 0.0287 ۲۰:۵۶:۱۴
CLP/ARS 0.075 0.075 0.076 0.0756 (0.67%) 0.0005 ۲۰:۵۶:۱۵
PYG/ARS 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 (1.03%) 0.0001 ۱۸:۰۷:۱۵
UYU/ARS 1.468 1.468 1.4741 1.4715 (0.1%) 0.0014 ۱۸:۴۹:۱۷
COP/ARS 0.016 0.0158 0.016 0.0159 (0%) 0 ۲۰:۱۴:۱۴
PEN/ARS 18.7041 18.7041 18.7756 18.7509 (0.1%) 0.0195 ۲۰:۵۶:۱۶
BOB/ARS 9.3401 9.3131 9.3701 9.3131 (0.43%) 0.0405 ۲۰:۵۶:۱۶
RUB/AZN 0.0213 0.0213 0.0218 0.0218 (1.87%) 0.0004 ۱۹:۴۹:۲۳
RUB/BRL 0.0652 0.0652 0.0666 0.0666 (2.3%) 0.0015 ۲۰:۳۵:۱۵
RUB/BYN 0.0328 0.0327 0.0332 0.0331 (1.22%) 0.0004 ۱۹:۴۹:۲۴
RUB/CAD 0.0179 0.0178 0.0182 0.0182 (2.25%) 0.0004 ۲۰:۵۶:۱۶
RUB/CHF 0.0122 0.012 0.0124 0.0124 (2.48%) 0.0003 ۲۰:۵۶:۱۴
RUB/CLP 10.82 10.82 11 10.93 (1.2%) 0.13 ۲۰:۵۶:۱۷
RUB/CNY 0.0893 0.0893 0.091 0.091 (2.02%) 0.0018 ۲۰:۳۵:۱۵
RUB/CZK 0.3112 0.3112 0.3204 0.3204 (3.02%) 0.0094 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/DKK 0.0852 0.0851 0.0874 0.0872 (2.59%) 0.0022 ۲۰:۵۶:۱۵
RUB/EGP 0.1987 0.1987 0.2028 0.2028 (2.17%) 0.0043 ۲۰:۵۶:۱۷
RUB/EUR 0.0115 0.0114 0.0117 0.0117 (2.63%) 0.0003 ۱۹:۴۹:۲۵
RUB/GBP 0.0102 0.0101 0.0104 0.0103 (1.98%) 0.0002 ۱۶:۰۷:۱۸
RUB/HKD 0.0976 0.0975 0.0995 0.0995 (2.16%) 0.0021 ۲۰:۳۵:۱۵
RUB/HUF 4.084 4.084 4.2132 4.2132 (3.15%) 0.1288 ۲۰:۵۶:۱۸
RUB/IDR 205.44 205.44 209.56 209.56 (2.05%) 4.2 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/INR 0.9475 0.9475 0.9681 0.9681 (2.21%) 0.0209 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/ISK 1.773 1.7706 1.8278 1.8278 (3.34%) 0.059 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/JMD 1.7106 1.7106 1.747 1.7463 (2.15%) 0.0367 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/JPY 1.3558 1.3558 1.3892 1.3828 (1.98%) 0.0268 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/KES 1.3197 1.318 1.3502 1.3502 (2.58%) 0.0339 ۲۰:۵۶:۱۸
RUB/KRW 15.38 15.35 15.68 15.62 (1.49%) 0.23 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/KZT 5.6601 5.6523 5.7672 5.7672 (2.12%) 0.1196 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/LBP 19.12 19.1 19.5 19.5 (2.25%) 0.43 ۲۰:۳۵:۱۶
RUB/LKR 2.3673 2.3673 2.4333 2.4333 (2.77%) 0.0656 ۲۰:۵۶:۱۸
RUB/MAD 0.1266 0.1264 0.13 0.13 (2.93%) 0.0037 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/MXN 0.3034 0.2995 0.3062 0.3003 (1.47%) 0.0044 ۲۰:۵۶:۱۸
RUB/MYR 0.0547 0.0542 0.0555 0.0555 (1.83%) 0.001 ۲۰:۳۵:۱۶
RUB/NAD 0.2258 0.2254 0.2297 0.2287 (1.42%) 0.0032 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/NOK 0.1326 0.1315 0.1341 0.1339 (0.9%) 0.0012 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/NPR 1.5235 1.5208 1.5546 1.5546 (2.3%) 0.0349 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/PHP 0.6399 0.6392 0.6541 0.6532 (2.06%) 0.0132 ۲۰:۵۶:۱۸
RUB/PKR 2.097 2.0902 2.1411 2.1383 (1.98%) 0.0416 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/PLN 0.0518 0.0517 0.0532 0.0532 (2.9%) 0.0015 ۲۰:۵۶:۱۴
RUB/QAR 0.0465 0.0459 0.0468 0.0468 (1.08%) 0.0005 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/SAR 0.0473 0.0473 0.0484 0.0484 (2.54%) 0.0012 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/SEK 0.1251 0.1251 0.1296 0.1277 (1.27%) 0.0016 ۲۰:۵۶:۱۴
RUB/THB 0.4111 0.4107 0.4203 0.4203 (2.41%) 0.0099 ۲۰:۱۴:۱۸
RUB/TRY 0.0829 0.0828 0.0844 0.0844 (2.06%) 0.0017 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/TWD 0.3815 0.3807 0.3885 0.3885 (2.08%) 0.0079 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/VEF 980.5159 1011.751 981.2274 1030.7093 (5.35%) 52.3252 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/XAF 7.45 7.45 7.7 7.7 (3.49%) 0.26 ۲۰:۱۴:۱۸
RUB/XOF 7.51 7.5 7.66 7.65 (2.14%) 0.16 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/ZAR 0.2238 0.2238 0.2297 0.2287 (1.46%) 0.0033 ۲۰:۵۶:۱۴
RUB/UAH 0.3543 0.3501 0.3568 0.3551 (0.42%) 0.0015 ۲۰:۵۶:۱۹
RUB/VND 297.64 297.42 303.41 303.27 (2.11%) 6.26 ۲۰:۵۶:۱۹
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 904.79 904.79 904.79 904.79 (3.26%) 29.51 ۰۳:۰۷:۱۱
XAU/ARS 104338 104338 104338 104338 (0.53%) 548.2 ۰۳:۰۷:۱۳
RUB/BGN 0.0224 0.0223 0.0229 0.0229 (2.69%) 0.0006 ۲۰:۵۶:۱۶
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی