شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

/ درهم امارات

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.6724 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۸ فروردین
روبل روسیه / دلار 0 0.0127 0.0128 0.0127 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 2.6229 2.6188 2.6229 2.6188 (0.07%) 0.0018 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 3.8575 3.8518 3.8575 3.8551 (0.08%) 0.0032 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 0.548 0.5478 0.548 0.5479 (0.04%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۳
/ درهم امارات 4.09 4.0852 4.0904 4.0882 (0.03%) 0.0011 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 4.5668 4.5631 4.5726 4.5726 (0.11%) 0.0051 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 0.0342 0.0341 0.0342 0.0341 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۳
/ درهم امارات 0 0.057 0.0571 0.0571 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 2.2607 2.2594 2.2607 2.2594 (0.14%) 0.0031 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 0.7202 0.7202 0.7202 0.7202 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
/ درهم امارات 0 0.5176 0.5204 0.5177 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 0 0.4739 0.4739 0.4739 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0.155 0.155 0.155 0.155 (1.48%) 0.0023 ۰۱:۴۲:۱۶
/ درهم امارات 0.3525 0.3525 0.3526 0.3526 (0.74%) 0.0026 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 2.217 2.2162 2.217 2.2162 (0.01%) 0.0003 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 0.9001 0.9001 0.9008 0.9008 (0.09%) 0.0008 ۰۲:۰۷:۱۵
/ درهم امارات 0 0.0465 0.0468 0.0466 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 0.9779 0.9782 0.978 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 0.3709 0.3709 0.3711 0.3711 (0.24%) 0.0009 ۰۲:۰۷:۱۵
/ درهم امارات 2.5733 2.5733 2.5733 2.5733 (0.02%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۳
/ درهم امارات 0 0.1129 0.1131 0.1129 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0.5689 0.5689 0.569 0.569 (0.04%) 0.0002 ۰۲:۰۷:۱۵
/ درهم امارات 0 0.1216 0.1217 0.1217 (0%) 0 ۹ فروردین
VEF/AED 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
/ درهم امارات 0.2037 0.2037 0.2041 0.2041 (2.11%) 0.0043 ۰۲:۰۷:۱۲
/ درهم امارات 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 11.67 11.89 11.73 (0%) 0 ۸ فروردین
/ درهم امارات 5.1812 5.1812 5.1821 5.1821 (0%) 0.0002 ۰۲:۰۷:۱۲
RUB/AMD 0 6.3086 6.3418 6.3188 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/AUD 0.0207 0.0207 0.0207 0.0207 (0.49%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
RUB/ARS 0 0.8163 0.8205 0.818 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/AZN 0.0215 0.0215 0.0218 0.0218 (0.93%) 0.0002 ۰۲:۰۷:۱۵
RUB/BRL 0 0.0644 0.0648 0.0647 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/BYN 0 0.0329 0.0331 0.0329 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/CAD 0 0.0178 0.0178 0.0178 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/CHF 0 0.0121 0.0125 0.0121 (0%) 0 ۸ فروردین
RUB/CLP 0 10.58 10.63 10.59 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/CNY 0 0.0899 0.0904 0.0901 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/CZK 0.3116 0.3116 0.3116 0.3116 (0.1%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/DKK 0.0852 0.0851 0.0852 0.0851 (0.12%) 0.0001 ۰۲:۰۷:۱۴
RUB/EGP 0 0.2 0.2012 0.2003 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/EUR 0 0.0114 0.0115 0.0114 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/GBP 0 0.0102 0.0106 0.0102 (0%) 0 ۸ فروردین
RUB/HKD 0 0.0982 0.0987 0.0984 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/HUF 4.0683 4.0683 4.0683 4.0683 (0.1%) 0.0042 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/IDR 0 204.97 206.05 205.3 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/INR 0 0.9561 0.9611 0.9577 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/ISK 1.7629 1.7614 1.7629 1.7614 (0.07%) 0.0013 ۰۲:۰۷:۱۶
RUB/JMD 0 1.7359 1.745 1.7387 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/JPY 1.3668 1.3668 1.3672 1.3672 (0.19%) 0.0026 ۰۲:۰۷:۱۶
RUB/KES 0 1.3251 1.332 1.3272 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/KRW 15.39 15.39 15.39 15.39 (0.06%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۴
RUB/KZT 0 5.6567 5.6865 5.6659 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/LBP 0 19.24 19.34 19.27 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/LKR 0 2.3879 2.4005 2.3918 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/MAD 0 0.1254 0.1258 0.1254 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/MXN 0.3008 0.3008 0.3008 0.3008 (1.28%) 0.0038 ۰۱:۴۲:۱۴
RUB/MYR 0 0.0549 0.0551 0.0549 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/NAD 0.2238 0.2238 0.2238 0.2238 (0.09%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۸
RUB/NOK 0.1335 0.1335 0.1336 0.1336 (0.45%) 0.0006 ۰۲:۰۷:۱۷
RUB/NPR 0 1.5174 1.5245 1.5198 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/PHP 0 0.6481 0.6515 0.6491 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/PKR 0 2.1041 2.1152 2.1075 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/PLN 0.0519 0.0518 0.0519 0.0518 (0.19%) 0.0001 ۰۲:۰۷:۱۳
RUB/QAR 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 (1.52%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/SAR 0 0.0476 0.0477 0.0477 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/SEK 0.1258 0.1258 0.1259 0.1259 (0%) 0 ۰۲:۰۷:۱۳
RUB/THB 0 0.4116 0.414 0.413 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/TRY 0.082 0.082 0.082 0.082 (0.12%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/TWD 0.3832 0.3832 0.3832 0.3832 (0.03%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/VEF 0 935.2753 988.3427 988.3427 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/XAF 7.48 7.48 7.48 7.48 (1.07%) 0.08 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/XOF 0 7.58 7.63 7.6 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/ZAR 0.229 0.2286 0.229 0.2286 (2.14%) 0.0048 ۰۲:۰۷:۱۳
RUB/UAH 0 0.3566 0.3585 0.3572 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/VND 0 299.2 300.89 299.76 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 9.5298 9.5298 9.5298 (0%) 0 ۹ فروردین
/ درهم امارات 0 1.0166 1.0166 1.0166 (0%) 0 ۹ فروردین
RUB/BGN 0.0222 0.0221 0.0222 0.0221 (0.9%) 0.0002 ۰۲:۰۷:۱۵
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی