iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RTSI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.44%