شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RON/RUB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 76.9525 76.1335 77.6232 76.1493 (0.77%) 0.5882 ۲۰:۵۷:۴۴
درهم امارات / 20.8251 20.7352 20.8519 20.7423 (0.4%) 0.0826 ۲۰:۴۲:۵۷
AUD/RUB 46.01 45.86 46.51 46.41 (1.22%) 0.56 ۲۰:۴۲:۵۵
ARS/RUB 1.1799 1.1724 1.1799 1.1724 (0.51%) 0.006 ۲۰:۴۲:۵۷
AZN/RUB 45.3625 44.8924 45.7063 44.9247 (0.69%) 0.3081 ۲۰:۴۲:۵۷
BRL/RUB 14.32 14.25 14.59 14.53 (1.61%) 0.23 ۲۰:۴۲:۵۵
BYN/RUB 29.6421 29.589 29.8326 29.6888 (0.07%) 0.0214 ۲۰:۴۲:۵۸
CAD/RUB 53.75 53.65 54.22 53.96 (0.11%) 0.06 ۲۰:۴۲:۵۵
CHF/RUB 78.3 77.89 78.38 77.97 (0.38%) 0.3 ۲۰:۴۲:۵۵
CHF/RUB RTS 78.3681 77.9091 78.3681 77.9651 (0.45%) 0.3547 ۲۰:۴۲:۵۸
CNY/RUB 10.7986 10.7419 10.7986 10.7419 (0.4%) 0.0426 ۲۰:۴۲:۵۸
DKK/RUB 11.0755 11.0107 11.0924 11.0229 (0.41%) 0.0455 ۲۰:۴۲:۵۸
EUR/RUB 83.068 82.286 83.875 82.35 (0.83%) 0.68 ۲۰:۴۲:۵۵
GBP/RUB 93.611 93.45 94.143 93.721 (0.15%) 0.138 ۲۰:۴۲:۵۵
GEL/RUB 24.0919 23.9326 24.1274 23.9326 (0.92%) 0.2194 ۲۰:۴۳:۰۰
HKD/RUB 9.8669 9.8278 9.8788 9.8278 (0.39%) 0.0387 ۲۰:۴۳:۰۰
HUF/RUB 0.2262 0.2254 0.2278 0.2262 (0.04%) 0.0001 ۲۰:۴۲:۵۸
INR/RUB 1.0038 1.0001 1.0048 1.003 (0.03%) 0.0003 ۲۰:۴۲:۵۹
ISK/RUB 0.5322 0.5287 0.5322 0.5294 (0.4%) 0.0021 ۲۰:۴۲:۵۹
JPY/RUB 0.7058 0.6979 0.7068 0.6982 (1.03%) 0.0072 ۲۰:۴۲:۵۵
JPY/RUB RTS 0.7015 0.6974 0.7021 0.6986 (0.89%) 0.0062 ۲۰:۴۲:۵۹
KZT/RUB 0.1726 0.1726 0.1747 0.1737 (0.87%) 0.0015 ۲۰:۴۲:۵۹
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.0581 2.9775 3.0939 3.0939 (0.97%) 0.0296 ۲۰:۴۲:۵۵
NOK/RUB 7.2234 7.2183 7.3166 7.3026 (1.1%) 0.0793 ۲۰:۴۲:۵۵
NZD/RUB 44.94 44.77 45.4 45.26 (0.91%) 0.41 ۲۰:۴۳:۰۰
PHP/RUB 1.5084 1.5034 1.5109 1.5066 (0.1%) 0.0015 ۲۰:۴۳:۰۰
PKR/RUB 0.4598 0.4555 0.4598 0.4559 (0.33%) 0.0015 ۲۰:۴۳:۰۰
PLN/RUB 18.02 18 18.17 18.04 (0.06%) 0.01 ۲۰:۴۳:۰۰
RON/RUB 17.1065 17.0145 17.1432 17.0442 (0.42%) 0.0709 ۲۰:۴۳:۰۰
SAR/RUB 20.3192 20.2631 20.36 20.2631 (0.36%) 0.0737 ۲۰:۴۳:۰۰
SEK/RUB 7.5161 7.4954 7.5582 7.5262 (0.24%) 0.0177 ۲۰:۴۲:۵۵
SGD/RUB 53.13 53.07 53.39 53.21 (0.08%) 0.04 ۲۰:۴۳:۰۰
THB/RUB 2.3158 2.3158 2.3288 2.3236 (0.31%) 0.0071 ۲۰:۴۳:۰۰
TRY/RUB 11.37 11.25 11.37 11.25 (0.98%) 0.11 ۲۰:۴۳:۰۰
TWD/RUB 2.5274 2.5205 2.5346 2.5205 (0.34%) 0.0085 ۲۰:۴۳:۰۰
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.0111 3.9543 4.0823 4.0743 (1.37%) 0.0549 ۲۰:۴۲:۵۵
UAH/RUB 2.8065 2.7922 2.8131 2.8078 (0.83%) 0.0232 ۲۰:۴۳:۰۰
XAU/RUB 124433.43 124433.43 124433.43 124433.43 (0.46%) 572.16 ۱۱:۱۴:۲۴
KRW/RUB 0.0619 0.0619 0.0619 0.0619 (0.81%) 0.0005 ۱۳:۵۶:۳۰
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد
RON/CHF 0.2185 0.2185 0.2185 0.2185 (0.09%) 0.0002 ۱۰:۵۶:۱۷
RON/GBP 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 (0.88%) 0.0016 ۱۳:۵۶:۱۳
RON/USD 0.2232 0.2232 0.2232 0.2232 (1.34%) 0.003 ۱۳:۵۶:۱۳
RON/ZAR 4.2552 4.2552 4.2552 4.2552 (0.13%) 0.0055 ۱۰:۵۶:۱۷
BTC/RUB 530016 530016 530016 530016 (2.85%) 15118 ۱۳:۵۶:۳۰
XAG/RUB 1101.78 1101.78 1101.78 1101.78 (0.34%) 3.71 ۱۳:۵۶:۳۰
CZK/RUB 2.9768 2.9768 2.9992 2.9892 (0.53%) 0.0159 ۲۰:۴۲:۵۸
TJS/RUB 7.5334 7.4599 7.5893 7.4647 (0.63%) 0.0472 ۲۰:۴۳:۰۰
UZS/RUB 0.0081 0.0079 0.0081 0.0079 (1.27%) 0.0001 ۲۰:۴۳:۰۰
MDL/RUB 4.1725 4.084 4.2041 4.132 (0.69%) 0.0286 ۲۰:۴۲:۵۹
KGS/RUB 0.9065 0.8971 0.9133 0.8977 (0.69%) 0.0062 ۲۰:۴۲:۵۹
SDR/RUB 102.9781 102.2852 102.9781 102.4101 (0.44%) 0.4512 ۲۰:۴۳:۰۰
BGN/RUB 42.4169 42.0558 42.8612 42.1075 (0.66%) 0.279 ۲۰:۴۲:۵۷
TMT/RUB 22.0193 21.7928 22.1827 21.8068 (0.69%) 0.1496 ۲۰:۴۳:۰۰
USD/RUB TOM 76.9525 76.1335 77.6232 76.1618 (0.76%) 0.5757 ۲۰:۵۷:۴۴
USD/RUB TOD 77.187 76.1325 77.44 76.445 (0.17%) 0.1275 ۱۳:۳۶:۲۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی