شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.86%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی