شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حباب ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,582,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 447,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,800,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 230,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,810,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 219,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,928,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 101,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.48%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی