iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,471,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,028,182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,870,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,630,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,200,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,299,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,043,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,456,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.74%