شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,916,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,638,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 261,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,388,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,511,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,067,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,832,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.8%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی