شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63,340,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 640,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 61,338,824 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,641,176 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,398,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,581,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,140,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,840,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.9%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی