iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه امامی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,876,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,943,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,154,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,665,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,137,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,682,895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,832,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,987,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.5%