iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,403,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,176,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,475,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,104,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,462,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,117,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,231,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,348,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.55%