شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,076,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 346,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,140,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 590,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,901,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,829,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,875,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,855,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.84%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی