شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,601,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 318,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,361,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 558,889 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,930,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 989,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,502,283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,417,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.92%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی