iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,500,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,420,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 99,565 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,299,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 220,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,958,295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 561,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.27%