شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Recruit Holdings

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 256 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,921 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 859 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.82%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی